Business World Global

Yaşam İçin Pozitif Tasarımlar

Yaşam İçin Pozitif Tasarımlar
24 Haziran 2021 - 11:36

Müşterilerimize Dünyanın en iyi tasarımlarını sunuyoruz.

We Offer The World’s Best Designs to Our Customers

38 yılı geri de bırakan aile şirketimizin tüm fertleri mimar, bu nedenle mobilya tasarımı konusundaki global bilgi birikimini ve yenilikleri Türkiye’ye adapte edilmesinde köprü görevini üstlendik.

All members of our family company, which has left 38 years behind, are architects, so we have taken on the role of a bridge in adapting the global knowledge and innovations in furniture design to Turkey.

Hayatımızın büyük bir bölümü, evimiz ve işyerimizde geçiyor. Gerek evimizde gerekse ofisimizde hem ilgi çekici bir dekor hem de verimli kullanılmış mobilyalar ve hislerimize tercüman olan dekorasyonlar, yaşamımıza pozitif bir enerji vermeye de yardımcı olmaktadır. İşte hayatımızda bu denli bir öneme sahip olan dekor ve mimari dokunuşlara, 35 yılı aşkın süredir gönül vermiş bir firma yetkilisi konuğumuz, BMS Design CEO’su sayın Neslihan Işık. Sektöre nasıl başladığından tutun, öz geçmişi, eğitimi ve geçmişten günümüze yaptığı başarılı çalışmalarını konuştuğumuz bu keyifli sohbeti okuyucularımız için kaleme aldık.

Most of our lives are spent at home and at work. Both in our home and in our office, both an interesting decor and efficiently used furniture and decorations that express our feelings also help to give a positive energy to our lives. Here is Neslihan Işık, CEO of BMS Design, a company representative who has devoted her heart to decor and architectural touches, which are of such importance in our lives, for more than 35 years. We have written this pleasant conversation for our readers, in which we talked about how she started in the sector, her resume, education and her successful works from past to present.

35 yılı aşkın süredir Işık ailesi Türkiye’de tasarım alanında çalışıyor, bize kısaca Işık ailesinin tasarım deneyimlerini anlatır mısınız?

The Işık family has been working in the field of design in Turkey for over 35 years. Could you briefly tell us about the design experiences of the Işık family?

1984 yılında BMS İstanbul’da önce imalat odaklı bir şirket olarak kuruldu. 1989 yılında İtalyan tasarım markaları Olivetti ve B&B Ofis ile ithalata yönelen şirket, aile şirketi olarak global olan yirmiye yakın markayı kendi bünyesine katarak günümüze kadar geldi. 38 yılı geri de bırakan aile şirketimizin tüm fertleri mimar, bu nedenle mobilya tasarımı konusundaki global bilgi birikimini ve yenilikleri Türkiye’ye adapte edilmesinde köprü görevini üstlendik. 1980 yıllardan günümüze, Türkiye’de tasarım öğrencilerini, profesyonel tasarımcıları ve mimarları, dünyanın en ünlü markalarıyla çalışan tasarımcılar ile buluşturan tasarım etkinlikleri, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Bu tasarımcılardan bazıları Michele De Lucchi, Arik Levy, Dante Donegani… Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Endüstriyel Tasarım bölümünde BMS sponsorluğunda İtalyan Olivetti markası ile birlikte bir çok atölyeler yürüterek, tasarım kültürünün gelişimini hep destekliyoruz. Ailede herkes mimar olunca, sadece mobilya ve tasarımla ilgilenmiyor, BMS A.Ş ile paralel 40 yılı aşkın IŞIK İnşaat şirketi ile birçok mimari projeye de Türkiye’de imza attık. Işık İnşaat’ın yıllar içinde Türkiye’nin ilk su üretim tesisi olan Hayat Su fabrikasından, Abdi İbrahim binası gibi gökdelenlere, okul ve ev binalarına kadar geniş bir portföyü var. Mimari tasarımından inşaatına kadar büyük ve küçük ölçekli projelere çözüm üretiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülebilir çevre için modern kerpiç mimari konusunda annem Prof. Dr. Bilge Işık öncülüğünde yapılan akademik çalışmaların mimari projeleri, uygulanması ile nefes alan yapılaşma ile ilgili farkındalık yaratıyoruz.

In 1984, BMS was established in Istanbul as a manufacturing-oriented company. The company, which started importing with the Italian design brands Olivetti and B&B Ofis in 1989, has survived to the present day by incorporating nearly twenty global brands as a family business. All members of our family company, which has left 38 years behind, are architects, so we have taken on the role of a bridge in adapting the global knowledge and innovations in furniture design to Turkey. Since 1980, we have been organizing design events, conferences and workshops that bring together design students, professional designers and architects in Turkey with designers working with the world’s most famous brands. Some of these designers are Michele De Lucchi, Arik Levy, Dante Donegani… Also, we always support the development of design culture by running many workshops with the Italian Olivetti brand under the sponsorship of BMS in the Industrial Design department of Istanbul Technical University. Everyone in the family is an architect We are not only interested in furniture and design, we have also signed many architectural projects in Turkey with IŞIK İnşaat company for more than 40 years in parallel with BMS A.Ş. Işık İnşaat has a wide portfolio ranging from the Hayat Su factory, the first water production facility in Turkey, to skyscrapers such as the Abdi İbrahim building, to school and home buildings. We produce solutions for large and small-scale projects from architectural design to construction. As a social responsibility project, we raise awareness about the architectural projects and implementation of the academic studies conducted under the leadership of my mother, Prof. Dr. Bilge Işık, on modern adobe architecture for a sustainable environment, and about the breathing construction.

Sizin profesyonel tasarım yolculuğunuz nasıl başladı?

How did your professional design journey begin?

1996 yılında Marmara Üniversitesi GSF İç Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra Los Angeles Pasadena’daki Art Center College of Design’da Endüstri Ürünleri Tasarımı okudum. 1995’te Rodolfo Dordoni ile çalışma hayatına başladım. Amerika öğrencilik yıllarında BMW Design Works, Acer, Mattel ve Milano’da Studio Marianelli gibi tasarım firmalarında çalışma deneyimim oldu. 1999’da mezun olduktan sonra tasarımlarım Amerika’da hayat bulmaya başladı. Herman Miller için tasarladığım yükseklik ayarlı sistem mobilyası, 2001’de yayınlanan Steven Spielberg’in direktörlüğünü yaptığı Artificial Intelligence filminde ana karakterin ofisi olarak kullanıldı. 2000 yılında San Francisco’ya taşındım, Eight Inc. Tasarım ekibi ile birlikte Steve Jobs ile yakın çalışarak Apple Bilgisayarın mağaza konseptini tasarladık. Amerika başta olmak üzere, Dünya çapında aralarında Osaka ve Knightsbridge olmak üzere 50 kadar Apple mağazasının uygulamasını yaptık. Bu yıllarda Apple’ın fuar standlarının tasarımında da bulundum. Benim için muazzam deneyimler ve özgür yaratıcılık dolu günler oldu. 2004 yılında İstanbul’a döndüm. Dünya’nın ünlü Herman Miller, Poltrona Frau, Baccarat, Cappellini, Tecno, Fantoni, Alias gibi mobilya markalarının Türkiye temsilciliğini yapan, aile şirketimizin BMS Design Center’ın başına geçtim. CEO olduktan sonra tasarım ve üretimden çok uzaklaşmamaya çalıştım. 2010 yılından beri BMS Design Center yönetimi yanı sıra aktif olarak Herman Miller ve Poltrona Frau gibi uluslararası şirketlerde tasarım ve strateji danışmanı olarak görev aldım. 2015-2016 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde eğitim verdim, sayısız Konferans ve Kongrelerde konuşma yaptım ve en son 2021 yılında uluslararası tasarım yarışması iF Design Award jürisinde yer aldım.

After graduating from Marmara University GSF Interior Architecture department in 1996, I studied Industrial Design at Art Center College of Design in Pasadena, Los Angeles. I started my working life with Rodolfo Dordoni in 1995. During my student years in America, I had experience working in design companies such as BMW Design Works, Acer, Mattel and Studio Marianelli in Milan. After graduating in 1999, my designs started to come to life in America. The height-adjustable system furniture, which I designed for Herman Miller, was used as the main character’s office in the 2001 film Artificial Intelligence, directed by Steven Spielberg. I moved to San Francisco in 2000, we designed the store concept of the Apple Computer by working closely with Steve Jobs along with Eight Inc. design team. We have implemented around 50 Apple stores, primarily in the USA, and around the world, among them Osaka and Knightsbridge. In these years, I have done the design of Apple’s fair stands. It has been tremendous experiences and days of free creativity for me. I returned to Istanbul in 2004. I took over the BMS Design Center of our family company, which is the Turkey representative of the world’s famous furniture brands such as Herman Miller, Poltrona Frau, Baccarat, Cappellini, Tecno, Fantoni and Alias. After I became CEO, I tried not to stray too far from design and production. Since 2010, I have actively worked as a design and strategy consultant in international companies such as Herman Miller and Poltrona Frau, as well as the management of BMS Design Center. In 2015-2016, I taught at Istanbul Aydın University Industrial Design Department, gave speeches at numerous Conferences and Congresses, and most recently I took part in the international design competition iF Design Award jury in 2021.

BMS Desıgn Center’da Dünyanın en iyi tasarımcılarının en iyi tasarımlarını sunuyorsunuz, bize biraz iyi tasarımların sunduğu faydalardan bahseder misiniz?

You are presenting the best designs of the world’s best designers at BMS Design Center, can you tell us a little about the benefits of good designs?

Müşterilerimize dünyanın en iyi tasarımcıları tarafından yaratılmış, sürdürülebilir üretim teknikleri ile hayata geçirilmiş, uzun ömürlü tasarımlar sunuyoruz. Kolay tüketilenin tersi lüks olarak konumlandırılıyor.  Aslında “iyi tasarım” kısa sürede tüketilen, demode olan trendleri izlemez. Günümüzün çabuk tüketen toplumda iyi tasarlanmış ürünler, kısa hayatlı sıradan ürünlerden dikkat çekici bir biçimde ayrılıyor.

Müşteriler, kaliteli tasarım mobilyasına veya aksesuara yapılan yatırımın karşılığını uzun vadede alıyor. Harcadığı paranın karşılığını alıyor, çünkü kaliteli ve iyi tasarım uzun süre aynı konfor ve değişmeyen estetik – trend görünümünü koruyor. Temsil ettiğimiz global markalarla birlikte çevreci tasarıma önem veriyoruz. İyi tasarım, mantıklı hammadde kullanımına ve dengeli bir çevreye katkıda bulunmalıdır. Sadece fiziksel kirliliğe değil, görsel kirliliğe ve çevrenin yok edilmesine de karşı durulmalıdır.

We offer our customers long-lasting designs created by the world’s best designers and implemented with sustainable production techniques. The opposite of easy consumption is positioned as luxury. In fact, “good design” does not follow trends that are consumed in a short time. In today’s fast-paced society, well-designed products differ markedly from ordinary products with a short lifespan.

Customers get a long-term return on their investment in quality designer furniture or accessories. It gets its money’s worth, because quality and good design keep the same comfort and unchanging aesthetic – trend look for a long time. Together with the global brands we represent, we attach importance to environmental design. Good design should contribute to the judicious use of raw materials and a balanced environment. Not only physical pollution, but also visual pollution and destruction of the environment should be resisted.

 

TEMSİL ETTİĞİMİZ GLOBAL MARKALARLA BİRLİKTE ÇEVRECİ TASARIMA ÖNEM VERİYORUZ.

WE GIVE ATTENTION TO ENVIRONMENTAL DESIGN WITH THE GLOBAL BRANDS THAT WE REPRESENT.

Sizce tasarımda geri dönüşümle hem çevreyi kurtarabilir hem de kazanç elde edilebilir mi?

Do you think recycling in design can both save the environment and gain profit?

Çelik ve alüminyum gibi emisyon açısından ağır malzemeleri yeniden kullanmak mümkün, temsil ettiğimiz markaların üretim döngüleri mevcut. İsrafı önlemek için BMS olarak hizmetlerimizden biri parçaları yeniden üretmek, onarmak ve yenilemek. Kristal bir avizenin kırılan bir parçasını, tekrar aynı el işçiliği ile Fransa’da üretebiliyoruz. Ergonomik çalışma koltuğunun aşınan tekerleklerini değiştirebiliyoruz. Deri koltuğun yüzeyine bakım yapabiliyoruz. Günümüzde çevreyi korumak için tasarımcıların da ürünün her parçasının yeniden kullanım düşünülerek tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesini sağlaması gerekiyor. Kullanıcılarında bu tasarım gereksinimlerine uyması ve hızlı tüketim yerine kaliteli ve uzun ömürlü tasarımlara yönelmesi gerekiyor. Herman Miller markamız geri dönüşüm konusunda birçok ofis mobilyası markasından daha fazlasını yapmaya çalışıyor. 2023 hedeflerine göre 0 saf malzeme kullanımı var, tüm ürünlerde kullanılan malzemeler geri dönüştürülmüş olacak.

It is possible to reuse emission-heavy materials such as steel and aluminum, the brands that we represen, have production cycles. To avoid waste, one of our services at BMS is to remanufacture, repair and refurbish parts. We can produce a broken piece of a crystal chandelier with the same handicraft in France. We can replace the worn wheels of the ergonomic work chair. We can care for the surface of the leather seat. Today, in order to protect the environment, designers also need to ensure that every part of the product is designed, developed and produced with reuse in mind. Users need to comply with these design requirements and turn to high quality and long-lasting designs instead of fast consumption. Our Herman Miller brand tries to do more with recycling than many office furniture brands. According to the 2023 targets, there is 0 pure material usage, the materials used in all products will be recycled.

Temsil ettiğiniz markalardan bazılarının geçmişi 100 yılı aşıyor, başarılarındaki sır nedir?

Some of the brands you represent have a history of 100 years, what is the secret of their success?

İtalyan mobilya markamız Poltrona Frau önümüzdeki yıl 120. yılını kutluyor. Tasarım felsefesindeki önceliği iyi malzeme ve kaliteli üretimle zamansız tasarımlar yaratmak. Amaçları, tasarımların uzun ömürlü kullanılır olması. Fransız kristal markamız Baccarat’ın kuruluş yılı 1816 ve o günden bugüne lüks ve ihtişam için tasarımlarını yaratıyor. İlk üretimini Fransız Sarayları için yapmış, sonra dünyanın en önemli saraylarından siparişler almış. Bu tarihi yerler içinde Osmanlı sarayları da var. Türkiye’de Beylerbeyi ve Dolmabahçe Saraylarında Baccarat avizelerini görebilirsiniz, halka açık görülebilen en nadir tasarımlar. Ayrıca masa üzeri aksesuarları yeni açılan Milli Saraylara bağlı Billur ve Cam Müzesinin koleksiyonunda yer alıyor. Günümüzde sarayların koleksiyonunda bulunan bazı tasarımları Baccarat özel koleksiyonunda görebilir ve satın alabilirsiniz. Saraylardan evinize aynı ihtişamı taşımaya devam ediyor. Sürdürülebilir marka hikayesi için çok doğru örneklerin ortak noktaları; kaliteli malzemeler, el işçiliği, zanaat, yenilikçi, zamansız & arzulanan tasarımı yaratarak başarılarını korumaları.

Our Italian furniture brand Poltrona Frau will celebrate its 120th anniversary next year. The priority in its design philosophy is to create timeless designs with good materials and quality production. Their aim is to ensure that the designs are used for a long time. Our French crystal brand Baccarat was founded in 1816 and has been creating designs for luxury and splendor ever since. It made its first production for the French Palaces, then received orders from the most important palaces of the world. There are also Ottoman palaces among these historical places. You can see Baccarat chandeliers in Beylerbeyi and Dolmabahçe Palaces in Turkey, the rarest designs that can be seen in public. In addition, tabletop accessories are included in the collection of the newly opened Billur and Glass Museum of the National Palaces. You can see and buy some designs in the private collection of Baccarat today. It continues to carry the same magnificence from palaces to your home. Common points of accurate examples for sustainable brand story; maintaining their success by creating quality materials, craftsmanship, craftsmanship, innovative, timeless & desirable design.

BMS Design Center olarak çalışanların sağlığını ve mutluluğunu önemsediğinizi belirtiyorsunuz, evde ofis konforu nasıl sağlanır?

As BMS Design Center, you state that you care about the health and happiness of the employees, how can you provide office comfort at home?

Pandemi ile birlikte ev tipi ofis mobilyasında talepler yükseldi. Evde ofis konforu ergonomik tasarımlar ile sağlanmalı. Herhangi bir koltuk veya sandalyede oturarak çalışmak, bedeni yoruyor ve bel & boyun & bilek ağrılarına neden oluyor. Herman Miller, çevreci tasarım ve ergonomik çözümler vurgusuyla ürettiği çalışma koltuklarına “performans koltukları” diyor. Çünkü yüksek kalite & teknoloji kullanıcısının tüm hareket performanslarına cevap veriyor, çalışan kişiyi yormuyor ve stresten uzak tutuyor. Müşterilerimiz için iş hayatının stresinden uzaklaştıran ve verimli çalışma & yaşam alanları yaratmayı pandemi sonrasında daha çok önemsiyoruz. Bu nedenle Etiler’deki mağazamızda Herman Miller, Naughtone, Alias, Cappellini, Poltrona Frau gibi farklı markalar ile ofis senaryolarını içeren 1000m2 lik bir alan yarattık, müşterilerimiz kendilerine en uygun çalışma masası, ekran kollarını, koltuğu veya aydınlatmasını deneyerek alabiliyor.

With the pandemic, the demands for home office furniture have increased. Office comfort at home should be provided with ergonomic designs. Working while sitting on any sofa or chair tires the body and causes back & neck & wrist pain. Herman Miller calls the work chairs that it produces with an emphasis on environmental design and ergonomic solutions as “performance chairs”. Because high quality & technology responds to all motion performances of the user, it does not tire the employee and keeps him away from stress. After the pandemic, we care more about creating productive working & living spaces for our customers that take them away from the stress of business life. For this reason, we have created a 1000m2 area with office scenarios with different brands such as Herman Miller, Naughtone, Alias, Cappellini, Poltrona Frau in our store in Etiler. Our customers can try and purchase the most suitable desk, screen arm, armchair or lighting for them.

Çalıştığınız müşteriler ve mevcut projelerinizden örnek verebilir misiniz?

Can you give examples of the customers you have worked with and your current projects?

BMS A.Ş. 1984 yıldan beri müşteri odaklı bir şirket yapısıyla günümüze kadar geldi. Müşterilerin bireysel farklılıkları ve beklentilerin çeşitliliği ve hızlı değişim trendini düşünerek uluslararası başarılı mobilya ve aksesuar markalarımızla sürdürülebilir konfor ve ergonomi sunuyoruz. BMS, FSC©, Cradle to Cradle© ve Green Product© sertifikalara sahip markalarının, tasarım değeri yüksek, inovatif, ergonomik, çevreci, uzun ömürlü özellikleri ile Türkiye’nin çok sayıda istihdam sağlayan Yemeksepeti, Trendyol, Peak Games, Yıldırım Holding, Sahibinden, Koç, Yapı Kredi, Akbank, Garanti, NTV gibi önde gelen şirketlerin taleplerini karşılamaktadır. Mimarlarla iş birliği içindeyiz, Türkiye’de öne çıkan inşaat projelerinin örnek dairelerinden tutun gerçek yaşam alanlarına kadar birçok konut projesinde tasarımlarımız yer alıyor.

BMS Desıgn Center, tasarım otellerindeki ve müzelerdeki ürünleri evlere, ofislere ve kamusal alanlara da ulaşılabilir kılıyor. Tasarımlarımızın yurt dışında yer aldığı otellerden bazıları 25 Hours Zurih, Hobo Stockholm, Mira Moon Hong Kong, Mondrian Doha, W DUBAI ve Radisson Blu Roma. Türkiye’de Hilton, Radisson Blu, Shereton ve Divan gibi oteller ile çalışmalarımız oldu. 2023 yılında yeni açılacak lüks turizm projelerinin lobi, lüks restoranları ve dış mekanlarında ürünlerimiz yer alacak.

BMS Inc. has survived to the present day with a customer-oriented company structure since 1984. We offer sustainable comfort and ergonomics with our internationally successful furniture and accessory brands, by considering the individual differences of customers, the diversity of expectations and the rapid change trend. Yemeksepeti, Trendyol, Peak Games, Yıldırım Holding, which provides many employment opportunities in Turkey with its high design value, innovative, ergonomic, environmental friendly and long-lasting features of its brands holding BMS, FSC©, Cradle to Cradle© and Green Product© certificates, It meets the demands of leading companies such as Koç, Yapı Kredi, Akbank, Garanti and NTV. We cooperate with architects, our designs are included in many housing projects, from sample flats of prominent construction projects in Turkey to real living spaces.

BMS Design Center makes products in design hotels and museums accessible to homes, offices and public spaces. Where our designs are located abroad some of the hotels are 25 Hours Zurich, Hobo Stockholm, Mira Moon Hong Kong, Mondrian Doha, W DUBAI and Radisson Blu Roma. We have worked with hotels such as Hilton, Radisson Blu, Shereton and Divan in Turkey. Our products will be present in the lobby, luxury restaurants and outdoor areas of luxury tourism projects that will be opened in 2023.

Yeni dönem projeleriniz neler?

What are your new term projects?

Yeni dönemde özelikle çevik çalışma düzeninde evden çalışanların beden sağlığını koruyan ve ergonomik & çevreci tasarımların faydaları konusunda farkındalık yaratacak projelerimiz olacak. İstanbul ve dışında farklı ve yaratıcı ofis projelerinde tasarımlarımız yer alacak. Türkiye lüks turizm kategorisinde İstanbul ve Ege bölgesinde yatırım yapan global zincirlerde İtalya ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca bizi çok heyecanlandıran Türk yapımı lüks teknenin iç mimarisinde özel üretim Poltrona Frau tasarımlarının yer alacağı bir projemiz var. Poltrona Frau markamız dünyanın en iyi ulaşım markalarından olan Ferrari, Maseratti, Porche, Frette yatlarının tercihi. Türk tasarımı ile birliktelik yaratmak bizim için onur verici.

In the new period, we will have projects that will protect the physical health of those working from home, especially in agile working order, and raise awareness about the benefits of ergonomic & environmental designs. Our designs will take place in different and creative office projects in Istanbul and abroad. We work with Italy in global chains that invest in Istanbul and the Aegean region in the luxury tourism category of Turkey. We also have a project that will include custom-made Poltrona Frau designs in the interior of the Turkish-made luxury boat, which excites us. Our Poltrona Frau brand is the choice of Ferrari, Maseratti, Porsche, Frette yachts, which are among the best transportation brands in the world. It is an honor for us to create a partnership with Turkish design.

 

NESLİHAN IŞIK   /  BMS Design Center CEO    /  BMS Design Center CEO

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.

[reklam]