Business World Global

Markanızı büyütmek için bir de buradan bakın!

Markanızı büyütmek için bir de buradan bakın!
27 Aralık 2021 - 9:52

Take a look here to grow your brand!

Bir blog sayfası olarak ilk çalışmalarına başlayan Bibuba, iş hayatında kazandığı deneyimlerini ve tecrübelerini bir araya getirerek tam ajans olarak hizmet vermeye başlamış. Sektörün içinde olmasının verdiği yaygın network ağı ile bir çok müşteri tarafından tanınan ve bilinen Bibuba yöneticileri, tam hizmet ajansı faaliyetlerini hayata geçirmiş. Bizler de yayın ekibi olarak Bibuba markasının nasıl başladığı ve verdikleri hizmetlerin neler olduğunu Bibuba PR Ajansı ekibinden dinledik.

Bibuba, which started its first work as a blog page, started to serve as a full agency by bringing together the experiences and knowledge gained in business life. Bibuba executives, who are known by many customers with their widespread network of being in the sector, have implemented full service agency activities. As the publishing team, we listened to the Bibuba PR Agency team about how the Bibuba brand started and what services they provided.

 

BİBUBA PR AJANSI YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI? HİKAYESİ NEDİR, BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?

HOW DID THE BIBUBA PR AGENCY JOURNEY BEGIN? WHAT IS THE STORY, CAN YOU BRIEFLY TELL?

Tabi ki… BİBUBA PR ajansı, yolculuğuna aslında pandemi döneminde bir blog sayfası olarak başladı. Yani, pazarlama ajansı olmadan önce yıllardır deneyimleyerek öğrendiğimiz ya da sahada uygulayarak perçinlediğimiz tüm bilgi birikimimizi işini büyütmek isteyen girişimciler ve markalar için paylaşmak istedik. Derken neden iyi yaptığımıza inandığımız işimizi dijitale taşımıyoruz dedik… Dijital dünyada var olmak, işini büyütmek, daha çok satış yapmak isteyen markalar için yeni bir yolculuğa adım atmaya karar verdik. Ve işte her şeyin başladığı yer! Adı ne olsun? Uzun uzadıya konuşmaların sonucunda, yaptığımız işe bakış açımızı en iyi şekilde anlatan o ismi bulduk… Bide Buradan Bak’ın kısaltması olan Bibuba PR ajansı Abdurrahim Özsoy’un öncülüğünde böylece doğmuş oldu…

Of course… BIBUBA PR agency actually started its journey as a blog page during the pandemic period. In other words, we wanted to share all of our knowledge that we have learned by experience for years before becoming a marketing agency or that we have riveted by applying in the field for entrepreneurs and brands who want to grow their business. Then we said why don’t we carry our business, which we believe we are doing well, to digital… We decided to take a step on a new journey for brands that want to exist in the digital world, grow their business and make more sales. And here is where it all started! What’s the name? As a result of long conversations, we found the name that best describes our perspective on the work we do… Bibuba, short for Watch From Here, was born under the leadership of PR agency Abdurrahim Özsoy…

KISACA BİBUBA PR KİMDİR? BİBUBA PR AJANSI TAM OLARAK NE YAPIYOR?

WHO IS BIBUBA PR IN BRIEF? WHAT EXACTLY DOES BIBUBA PR AGENCY DO?

Bibuba PR olarak satış-pazarlama, halkla ilişkiler, reklam, sosyal medya, web tasarım, Influencer marketing faaliyetlerini markalara tek çatı altında sunabilen dijital PR ajansıyız.

As Bibuba PR, we are a digital PR agency that can offer sales-marketing, public relations, advertising, social media, web design, Influencer marketing activities to brands under one roof.

“Bibuba PR ajansı tam olarak ne yapıyor?” sorusunu bizi daha yakından tanımanız için detaylandıralım. Reçetemizin ilk bileşeni “dinlemek”… İş birliği içinde olduğumuz markalarımızı can kulağıyla dinliyoruz ve analiz ediyoruz. Markamızın ihtiyacı olan yol haritasını ve pazarlama stratejilerini en doğru bütçe ile belirleyerek eksikleri tamamlıyoruz.

“What exactly does the Bibuba PR agency do?” Let’s detail the question so that you can get to know us better. The first component of our recipe is “listening”… We listen and analyze the brands we cooperate with. We complete the deficiencies by determining the roadmap and marketing strategies that our brand needs with the most accurate budget.

Her biri birbirini destekleyen ve domino taşı etkisi yaratan pazarlama bileşenlerini, markalarımız için doğru zamanda en etkili stratejiyle bir araya getiriyoruz. Geleneksel pazarlama karmasıyla güncel dijital trendleri bir araya getirerek markalarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Markalarımıza farklı bakış açılarının yanında bilinirlik de kazandırarak hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini sağlıyoruz.

We bring together the marketing components, each of which supports each other and creates a domino effect, with the most effective strategy for our brands at the right time. We meet the needs of our brands by combining the traditional marketing mix with current digital trends. We enable our brands to save both time and budget by gaining awareness as well as different perspectives.

Bu süreçte verdiğimiz hizmetleri

 • Kurumsal Kimlik & PR Yönetimi,
 • Sosyal Medya İçerik Yönetimi,
 • Sponsorlu Reklam Yönetimi,
 • Influencer Marketing
 • Dijitalde veya sahada Satış Koçları desteği olarak 5 ana başlıkta toplayabiliriz.

We can collect our services  under 5 main headings

 • Corporate Identity & PR Management,
 • Social Media Content Management,
 • Sponsored Advertising Management,
 • Influencer Marketing
 • Digital or field Sales Coaches support

DİJİTALDE ve SAHADA KOÇLUK HİZMETİNİZİ BİRAZ DAHA AÇABİLİR MİSİNİZ?

CAN YOU EXPLAIN YOUR DIGITAL AND FIELD COACHING SERVICE?

Bibuba PR olarak markalarımıza bütünleşik bir hizmet sunuyoruz. Onların reklam ve tanıtım hizmetlerinin yanında daha çok satış yapmalarına olanak sağlıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Markalarımızın ürünlerini ya da hizmetlerini doğru pazaryerlerinde konumlandırıyoruz. Hem dijitalde hem de sahada marka adına yeni iş birlikleri gerçekleştirecek deneyimli uzmanlarımızı markalarımıza atıyoruz. Marka adına yapılması gereken tüm tanıtım ve satış süreçlerini yöneterek analiz raporlarını markalarımıza uzmanlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz.

As Bibuba PR, we offer an integrated service to our brands. In addition to advertising and promotion services, we enable them to make more sales. So how do we do it? We position the products or services of our brands in the right marketplaces. We assign our experienced experts to our brands, who will make new collaborations on behalf of the brand, both digitally and in the field. We manage all the promotion and sales processes that need to be done on behalf of the brand and deliver the analysis reports to our brands through our experts.

Dijital ve saha satış koçluğu hizmetimizin asıl amacı; markalarımızın onların omuzlarına binen satış & pazarlama yükünü hafifleterek hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini sağlamak… Ekip, mecra, ürün yönetimi alanındaki deneyimlerimizi ve bilgilerimizi harmanlayarak markalarımızın pazaryerlerinde daha çok satış yaparak büyümelerine yardımcı oluyoruz. Bu hizmetimizde iki önemli nokta olduğunu söyleyelim. Bunlardan ilki markanın güvenirliği… İkincisiyse markanın ürünlerine inanılması…

The main purpose of our digital and field sales coaching service is; to help our brands to save both time and budget by easing the sales & marketing burden on their shoulders… By blending our experience and knowledge in team, media and product management, we help our brands grow by selling more in their marketplaces. Let’s say that there are two important points in this service. The first of these is the reliability of the brand. The second is the belief in the products of the brand.

BİBUBA PR AJANSINI DİĞER AJANSLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLERİ NELER?

WHAT ARE THE FEATURES SEPARING BIBUBA PR AGENCY FROM OTHER AGENCIES?

12 Ay boyunca bizlerle iş birliği yapan tüm markalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda

 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Doğru Hedef Kitleye Reklam Yönetimi ve Optimizasyonu
 • Markaya Uygun Satış Metotları ve Kampanya Kurguları
 • Geleneksel ve Modern Pazarlama Stratejileri
 • Halkla İlişkiler
 • Marka PR
 • Influencer Marketing
 • Dijitalde ve sahada Koç
 • Firma karlılığı konularında Danışmanlık

In line with the needs of all our brands that have cooperated with us for 12 months

 • Social media management
 • Ad Management and Optimization to the Right Audience
 • Brand Appropriate Sales Methods and Campaign Setups
 • Traditional and Modern Marketing Strategies
 • Public relations
 • Brand PR
 • Influencer Marketing
 • Koç in digital and on the field
 • Consultancy on firm profitability issues

Hizmetlerinin tümünü tek bir yerden alabiliyor olması Bibuba PR ajansının en büyük gücü. Her markaya özel olarak atanmış bireysel Marka PR uzmanı var. Markalar açısından diledikleri her an danışmanına ulaşabiliyor olması büyük bir avantaj.

The biggest strength of Bibuba PR agency is that it can get all of its services from one place. There is an individual Brand PR specialist assigned specifically to each brand. It is a great advantage for brands to be able to reach their advisors whenever they want.

Bununla birlikte Bibuba PR Ajansı bünyesinde alanında uzman, profesyonel bir kadro yer alıyor. Her biri ile çalışmak için ayrı ayrı bütçelere katlanması gereken marka, tüm ihtiyaçlarını Bibuba PR çatısı altında tek bir yerden çok uygun rakamlarla karşılayarak başarılı sonuçlar elde edebiliyor.

In addition, Bibuba PR Agency has a professional staff who are experts in their fields. The brand, which has to endure separate budgets to work with each of them, is able to achieve successful results by meeting all its needs from a single place under the umbrella of Bibuba PR, with very affordable figures.

Bibuba PR Ajansı olarak ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı hatta neler yapamayacağımızı da çok iyi biliyoruz. Bu yüzden vaatlerimizi baştan yazıyor, mücbir sebepler dışında yerine getiremediğimiz hizmet olursa ücret iadesi garantisi vererek %100 danışan memnuniyeti sağlıyoruz.

As Bibuba PR Agency, we know very well what we do and what we can and cannot do. For this reason, we rewrite our promises and provide 100% customer satisfaction by giving a refund guarantee if there is a service that we cannot fulfill except for force majeure.

İş birliği içerisinde olduğumuz her markayı kendi markamız gibi düşünüp, özel PR senaryoları kurguluyoruz. Markalarımızın içerik ve reklam stratejileri üzerinde çalışarak büyümelerine katkıda bulunuyoruz.

We consider every brand, which we cooperate with, as our own brand and create special PR scenarios. We contribute to the growth of our brands by working on their content and advertising strategies.

Dijitalde ve sahada Koç hizmetimiz ile markalarımıza yeni satış kanalları açarak hem pazaryeri yönetimlerini hem de reklam yönetimlerini yapıyoruz. Markalarımızın üzerlerinden pazarlama yükünü alarak çalıştığımız her markayı özel hissettirme çabamız BİBUBA PR ajansının olmazsa olmazı diyebiliriz.

With our digital and field Coaching service, we open new sales channels for our brands and manage both market places and advertisements. We can say that our effort to make every brand we work with feel special by taking the marketing burden of our brands is the sine qua non of BIBUBA PR agency.

SON ZAMANLARIN OLMAZSA OLMAZI INFLUENCER MARKETING! PEKİ BİBUBA PR INFLUENCER MARKETING ÇALIŞMALARI NASIL İLERLİYOR?

A SINE QUA NON OF RECENT TIMES IS INFLUENCER MARKETING! SO HOW IS BIBUBA PR INFLUENCER MARKETING WORKS PROGRESS?

Influencer Marketing çalışmaları kendini dijital dünyada var etmek isteyen markalar için artık olmazsa olmaz diyebiliriz. İşte tam da bu noktada Bibuba PR Influencer Marketing ajansı olarak ünlülerle markaları bir araya getiriyoruz. İş birliği içerisinde olduğumuz markalarımızın en uygun nano, micro, macro ve mega ünlü Influencer’lar ile bir araya gelmesini sağlayarak, daha çok satış yapmalarına olanak tanıyoruz. Hem marka hem de Influencer havuzu olarak kurduğumuz bu sistemi doğru kampanya ve tanıtım stratejileriyle destekliyoruz.

We can say that Influencer Marketing studies are indispensable for brands that want to exist in the digital world. At this point, as Bibuba PR Influencer Marketing agency, we bring together celebrities and brands. We enable our collaborating brands to come together with the most suitable nano, micro, macro and mega famous Influencers, allowing them to make more sales. We support this system, which we have established as both a brand and an Influencer pool, with the right campaign and promotion strategies.

Markalarımız için özel olarak hazırlanan senaryo ve içerik üretim süreci tamamladıktan sonra, satış koçlarımız ve kreatif danışmanlarımızla birlikte operasyonlarımızı başlatıyoruz. İş birliği içerisinde olduğumuz ünlüler ve fenomenlerle çalıştığımız markaların hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

After completing the scenario and content production process specially prepared for our brands, we start our operations together with our sales coaches and creative consultants. We ensure that the brands we work with, with the celebrities and influencers we collaborate with, achieve their goals.

REKLAM LÜKS MÜ? YOKSA BİR İHTİYAÇ MI?

IS ADVERTISING LUXURIOUS? OR IS IT A NEED?

Bugün geldiğimiz noktada markaysanız ya da marka adayıysanız durum hiç fark etmez, reklam kesinlikle ihtiyaç… Tek yapmanız gereken şey, reklama bütçe ayırmak ve ayırdığınız bütçeyi optimize ederek doğru yönetmek.

At the point we have reached today, it doesn’t matter if you are a brand or a brand candidate, advertising is absolutely necessary. All you have to do is allocate a budget for advertising and optimize and manage your budget correctly.

Marka bilinirliği, güvenirliği ve karlılığı yaratmak adına TV, Radyo Basın-Yayın ve dijital platformlarda tanıtımlar veya etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz. Markanızın büyümesi için 12 aylık bütçe planlaması yaparak istikrarı sağlayabilirsiniz.

In order to create brand awareness, reliability and profitability, you can carry out promotions or events on TV, Radio, Press-Broadcasting and digital platforms. You can ensure stability by planning a 12-month budget for the growth of your brand.

Bibuba PR Sosyal Medya Ajansı olarak rekabetin çığ gibi büyüdüğü dünyada reklamın artık lüks olmaktan çıktığını, markaların güven yaratabilmesi ve hayatta kalabilmesi için en önemli unsurlardan biri olduğunu açıkça belirtmemiz gerekiyor.

As Bibuba PR Social Media Agency, we need to clearly state that advertising is no longer a luxury in a world where competition is growing like an avalanche, and it is one of the most important elements for brands to create trust and survive.

SİZCE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI MALİYETLİ MİDİR YA DA MARKALARI NE TÜR GİDERLER  BEKLİYOR?

DO YOU THINK SOCIAL MEDIA MARKETING IS COSTLY OR WHAT EXPENSES DO BRANDS EXPECT?

Açık konuşmak gerekirse ne yaparsanız yapın, maliyet çıkacak. Fiziki mağazanız da olsa sanal mağazanız da olsa giderlerinizin olduğunu kabullenmek gerekiyor.

To be honest, whatever you do there will be a cost. Whether you have a physical store or a virtual store, you have to accept that you have expenses.

Günlük hayatta iş yeri bize ait değilse başta kira, faturalar, stopaj, demirbaş ihtiyaçları, barkod sistemi, güvenlik kamerası ve saymakla bitiremeyeceğimiz birçok gider kalemlerinin olduğunu biliyoruz. Dijital platformlarda mağazanız varsa bu maliyetleri sadece reklam ve tanıtım giderleri başlığı altında toplayabiliriz.

If the workplace does not belong to us in daily life, we know that there are many expense items such as rent, invoices, withholding tax, fixture needs, barcode system, security camera and many more that we cannot count. If you have a store on digital platforms, we can only collect these costs under the heading of advertising and promotion expenses.

Hem fiziki hem de sanal mağazanızı büyütmek ve profesyonelleşmek isterseniz, bünyenize alanında uzman ekip arkadaşları dahil edebilirsiniz. Bunun haricinde freelance çalışan ekip arkadaşları bularak iş bölümüne gidebilirsiniz. Kısacası aylık bir bütçe belirleyin ve bu bütçeyi en doğru şekilde yönetin.

If you want to enlarge and professionalize both your physical and virtual store, you can include teammates who are experts in their fields. Apart from this, you can go to the business section by finding freelance teammates. In short, set a monthly budget and manage this budget in the most accurate way.

DİJİTAL DÜNYADA İŞ YAPMAK İSTEYEN VE KARAR VERME AŞAMASINDA OLAN MARKA SAHİPLERİNE TAVSİYELERİNİZ NELER? HANGİ SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM YAPMALILAR?

WHAT ARE YOUR RECOMMENDATIONS TO BRAND OWNERS WHICH WANT TO DO BUSINESS IN THE DIGITAL WORLD AND ARE IN THE DECISION STAGE? WHICH SECTORS SHOULD I INVEST IN?

Tüm markalarımıza da dijital dünyada kendi işini yapmak isteyen ve karar verme aşamasında olan marka sahiplerine de ilk söylediğimiz şey tam olarak şu: kendi ekonomik şartlarınız doğrultusunda en az 12 ay süreli bir bütçe planlaması yapın.

The first thing we tell all our brands and brand owners who want to do their own business in the digital world and who are in the decision-making stage is exactly this: plan a budget for at least 12 months in line with your own economic conditions.

Yalnızca bir reklam verip tüm ürünlerini 1 günde satacağına inanan ve tek reklamlık bütçe ile yola çıkmaya çalışan marka sahipleri var. Ancak her işte olduğu gibi bu iş de emek ve sabır istiyor. Tıpkı sokakta ya da bir AVM’de mağaza açıyormuş gibi düşünün kendinizi… Nasıl burada reklam maliyetleri, kira vb. benzer maliyetler varsa, sanal mağazanın da reklam ve tanıtım harcamalarının olduğunu bilin.

There are brand owners who believe that they can sell all their products in 1 day by placing only one advertisement and trying to set out with a single advertisement budget. However, like any job, this job requires effort and patience. Think of yourself as if you are opening a store on the street or in a shopping mall… How are advertising costs, rent, etc. If there are similar costs, know that the virtual store also has advertising and promotional expenses.

Sektör seçimine gelince, işin açığı kendi yetenekleriniz ve istekleriniz doğrultusunda bir seçim yapın. Sürdürülebilir olması için vakit ayırmaktan keyif alacağınız, heyecan duyacağınız, üzerinde sürekli hayaller kurabileceğiniz ve sadece iş değil, yaşam biçimi olarak da görebileceğiniz bir seçim olmalı diye düşünüyoruz.

When it comes to choosing a sector, make a choice based on your own abilities and desires. We think that it should be a choice that you will enjoy spending time with, that you will be excited about, that you can constantly dream about, and that you can see it not only as a job but also as a lifestyle.

Son olarak dikkat edilmesi gereken en önemli ana başlık; piyasanın arz-talep durumu ve rekabet koşuları… Yani analizlerinizi yapıp dersinize iyi çalışın.

Finally, the most important main title to be considered; supply-demand situation of the market and competitive conditions… So do your analysis and study well.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN SATIŞ YAPAN MARKALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR NELERDİR?

WHAT ARE THE ELEMENTS THAT BRANDS SELLING ON INSTAGRAM SHOULD CONSIDER?

En büyük hata şurada başlıyor… Dijitalde olan sanal mağazaları fiziki bir mağaza gibi görmemek…

The biggest mistake starts here… Not seeing the digital stores as a physical store.

Gerçek bir iş yerinde var olması gereken her ne varsa, dijital mağazanızda da olmalı, ya da ona göre uyarlanmalı. Genelde hatalar burada yapılmaya başlanıyor ve zincirleme şekilde bu hatalar işin içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor.

Whatever needs to exist in a real workplace, it should also be in your digital store, or be adapted accordingly. In general, mistakes start to be made here and these mistakes can become unbearable in a chain way.

Düşünsenize fiziki mağazanızı potansiyel müşteriniz ziyaret ediyor ancak ürünlerle ilgili ne bir açıklama görebiliyor ne de bir fiyat. Size de soruyor asla yanıt alamıyor… Dijitalde de durum aynı. Bir post paylaşmışsınız, ürün var ancak bu ürünün ne olduğuna, ne işe yaradığına, özelliğine, faydasına dair altında hiçbir açıklama yok. Uyarlamaktan kastımız da bu… Paylaştığınız postların her birine özenle ürün açıklamalarınızı, ürün özelliklerinizi ve faydalarını mutlaka yazın, daha kolay bulunabilmek için doğru hashtag kullanımı yapın. Kampanyalarınız ve fırsatlarınız olacaksa müşterilerinizi bilgilendirin.

Think about it, your potential customer visits your physical store, but he can neither see a description of the products nor a price. It asks you and never gets an answer… The situation is the same in digital. You shared a post, there is a product, but there is no explanation about what this product is, what it does, its features and benefits. This is what we mean by adapting it… Make sure to carefully write down your product descriptions, product features and benefits in each of the posts you share, and use the right hashtag to be easier to find. Inform your customers if you will have campaigns and opportunities.

BIO’nuz markanızı anlatsın. Ne iş yaptığınızı ve ulaşılabilir olduğunuzu müşterilerinize iyi anlatın. Online mağazanızın konumlandığı yer Instagram’sa, vitrininiz de öne çıkanlar…  Vitrininizi kategorize ederek çekici hale getirin. Orayı sürekli güncel tutun… Story’leri aktif kullanarak anlık gelişmelerden, yeni ürünlerden, kampanyalardan müşterilerinizi haberdar ederek etkileşiminizi artırın.

Let your BIO tell your brand. Explain well to your customers what you do and that you are available. If Instagram is the place where your online store is located, your showcase is the highlights… Make your showcase attractive by categorizing it. Keep it constantly updated… Increase your interaction by informing your customers about instant developments, new products and campaigns by using stories actively.

MARKALARIN ACEMİLİKTEN YAPTIĞI HATALAR VE DEĞİŞTİRMESİ GEREKEN BAKIŞ AÇILARI NELERDİR?

WHAT ARE THE MISTAKES MADE BY BRANDS AND THE PERSPECTIVES THAT NEED TO CHANGE?

Burada en büyük iş aslında marka sahiplerine düşüyor. Eğer bir girişimciyseniz, işinizle ilgili her konuya genel hatlarıyla hakim olmanız gerekiyor. Muhasebeden reklam yönetimine, bütçeden kriz yönetimine, marka yönetiminden ekip yönetimine kadar daha birçok konuda marka sahiplerinin kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu arada küçük ya da büyük işletme yönetimi arasında bir fark görmüyoruz. Doğru yapılan her hamle markanın gücü doğrultusunda etki yaratacaktır; ki biz bunu her gün deneyimliyoruz.

The biggest job here actually falls to the brand owners. If you are an entrepreneur, you need to have a general command of every aspect of your business. We believe that brand owners should improve themselves in many areas from accounting to advertising management, from budget to crisis management, from brand management to team management. Meanwhile, we see no difference between small or large business management. Every right move will have an impact in line with the strength of the brand; which we experience every day.

Yapılan hatalardan bahsedersek, markalar sosyal medya yönetimini tek seferlik ya da bir aylık çalışma olarak görebiliyor. Daha önce de dediğimiz gibi, sosyal medya içerik yönetimi ve reklam yönetimi tek seferlik bir çalışma değil; olamaz da… Markaların uzun süre hayatta kalabilmeleri için düzenli içerik ve reklam yönetimi yapmaları gerekiyor. Eğer bunu kendileri sağlayamıyorlarsa profesyonel bir sosyal medya ajansı ile iş birliği yapmaları gerekiyor.

If we talk about mistakes made, brands can see social media management as a one-time or a month’s work. As we said before, social media content management and advertising management is not a one-time job; It can’t be… Brands need to do regular content and advertising management in order to survive for a long time. If they cannot provide this by themselves, they need to cooperate with a professional social media agency.

Bununla birlikte, markaların reklamları gereksiz gider olarak değil; bir gereklilik olarak görmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir büyüme için en az 12 aylık bir bütçe planlaması yapıp, bu planlama üzerinden yollarına devam etmeleri en doğru seçim olacaktır.

However, the advertising of brands is not an unnecessary expense; should see it as a necessity. For a sustainable growth, it would be the right choice for them to plan a budget of at least 12 months and continue on their way through this planning.

MARKALARA VEREBİLECEĞİNİZ ALTIN TAVSİYELER NELERDİR?

WHAT ADVICES YOU CAN GIVE TO BRANDS?

Sektöre göre;

 • Doğru ürün veya hizmetleri belirleyin,
 • Fiyatlama yaparken maliyet ve piyasaya analizi yapın,
 • Ürün veya hizmetlerinizi doğru görsellerle, doğru kampanyalarla ve doğru içeriklerle paylaşın,
 • Optimize edilmiş ilgi alanı ve hedef kitle seçimi yaparak günlük, haftalık ve aylık sponsorlu reklam çalışmalarına bütçe ayırın,
 • Reklam yatırımlarını en doğru zaman ve yerde gerçekleştirerek marka bilinirliğinizi ve güvenilirliğinizi artırın,
 • Satış kanallarınızı genişletin, alternatiflerinizi artırın; eğer zamanınız yetmiyorsa mutlaka profesyonel destek alın,
 • İstikrarlı olun ve karşınıza çıkan her zorlukta hemen pes etmeyin.

According to the sector;

 • Identify the right products or services,
 • Analyze cost and market while pricing,
 • Share your products or services with the right images, the right campaigns and the right content,
 • Allocate a budget for daily, weekly and monthly sponsored advertising works by choosing an optimized interest and target audience,
 • Increase your brand awareness and credibility by making advertising investments at the right time and place,
 • Expand your sales channels, increase your alternatives; If you don’t have enough time, get professional support.
 • Be consistent and do not give up quickly in every difficulty that comes your way.

PEKİ BİBUBA PR İLE NASIL ÇALIŞILIR? MARKALARIN SİZDEN, SİZİN MARKALARDAN BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR? SİZE NASIL ULAŞILIR?

HOW DOES BIBUBA WORK WITH PR? WHAT ARE THE EXPECTATIONS OF BRANDS FROM YOU AND YOUR BRANDS? HOW TO REACH YOU?

Müthiş bir konuya değindiniz… Markaların çalıştıkları ajanslardan olduğu kadar, ajansların da markalardan beklentileri oluyor bu süreçte… Markalar bir an önce satış yapmak ve binlerce like almak istiyor tabi ki… Ancak tüm bunlar ciddi bir hazırlık süreci gerektiriyor. Öncelikle BİBUBA PR’ın nasıl çalıştığından kısaca bahsedelim.

You touched on a great subject… Agencies have expectations from the brands as well as from the agencies they work with. Brands want to make sales and get thousands of likes as soon as possible, of course… However, all these require a serious preparation process. First of all, let’s talk briefly about how BİBUBA PR works.

Tanıştığımız ve henüz sözleşme dahi imzalamadığımız markalara, girişimcilere yarım saatlik ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK vererek başlıyoruz. Markalarımıza randevu veriyoruz ve öncesinde ekip olarak yalnızca o marka özelinde neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Stratejik toplantımızı bitirdikten ve markamıza bir yol haritası belirledikten sonra marka danışmanlarımız markalarımızın sorduğu her soruya titizlikle yanıt veriyor.

We start by giving half an hour of FREE CONSULTING to the brands and entrepreneurs we meet and haven’t even signed a contract with yet. We make appointments with our brands and beforehand, we talk about what we can do as a team for that particular brand. After finishing our strategic meeting and determining a roadmap for our brand, our brand consultants meticulously answer every question our brands ask.

Markalarımız yola bizimle devam etmek isterlerse, kendilerine bir randevu daha oluşturarak ihtiyaçlarını takvimlendiriyoruz. Şayet markanın daha önce kurumsal kimlik çalışmaları yapılmadıysa ya da marka var olandan memnun değilse öncelikle bu çalışmaları tamamlıyoruz. Ardından sosyal medyada markamızın geniş kitlelere hitap edebilmesi için reklama ön hazırlık çalışmalarını tamamlayarak yine markamıza teslim ediyoruz.

If our brands want to continue with us, we schedule their needs by making another appointment for them. If the brand’s corporate identity studies have not been done before or if the brand is not satisfied with the existing one, we first complete these studies. Then, we complete the preliminary preparations for the advertisement and deliver it to our brand so that our brand can appeal to large audiences on social media.

Son aşamada markamızın bizlerden bütçesi dahilinde almış olduğu pakete göre instagram içinden ya da Fabebook Business Manager üzerinden detaylı reklam çalışmalarını başlatıyoruz. Reklam takiplerini ve analizlerini yapıp optimizasyon gereken adımlar varsa bu aksiyonları da markamız adına alıyoruz. Ve bir sonraki ayın programını gündemimize alıp markalarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Şayet bir Influencer çalışması olacaksa, yine aynı şekilde markamıza uygun olacak Influencer’ları belirleyip PR senaryolarını hazırlıyoruz.

At the last stage, we start detailed advertising works on Instagram or Fabebook Business Manager, according to the package our brand has purchased from us within its budget. If there are steps that need optimization by following and analyzing advertisements, we also take these actions on behalf of our brand. And we keep the next month’s program on our agenda and continue to work with our brands. If there will be an Influencer study, we also identify the Influencers that will be suitable for our brand and prepare PR scenarios.

Markalarımız eğer pazaryerlerinde olmak istiyor ancak bunun için vakitleri yoksa; dijital koçlarımızla markalarımızın omuzlarındaki yükü devralıyoruz.  Markalarımızı Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 gibi pazaryerlerinde var ederek satış kanallarını genişletiyoruz.

If our brands want to be in the marketplace but don’t have time for it; With our digital coaches, we take over the burden of our brands. We are expanding our sales channels by creating our brands in marketplaces such as Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor and N11.

Bu süreçte markalarımızın özellikle kurumsal kimlik çalışmaları yeni tamamlandıysa, onlara yüksek satış vaadleri vermek yerine bilinirliklerini artırmaya yönelik kampanyalar düzenliyoruz. Ve bu çalışmaların süreklilik arz etmediği sürece verimli olmayacağını tekrar tekrar iletiyoruz.

In this process, we organize campaigns to increase awareness of our brands, especially if their corporate identity work has just been completed, instead of promising them high sales. And we repeatedly convey that these studies will not be efficient unless they are continuous.

Bu arada bize ulaşmak oldukça kolay! Markalar, “bibuba.pr” instagram adresinden ya da www.bibubapr.com adresinde yer alan iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak hızlı randevu oluşturabilirler.

By the way, it’s pretty easy to reach us! Brands can make a quick appointment by contacting us via the “bibuba.pr” instagram address or our contact information at www.bibubapr.com.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.