Business World Global

Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama Daha İyi Bir Geleceğin Yol Haritası.

Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama Daha İyi Bir Geleceğin Yol Haritası.
25 Haziran 2019 - 10:39
SKD Türkiye üyesi 25 şirketin sürdürülebilirlik ve entegre raporların analizine yer veren Reporting Matters raporun ikincisi TSKB ev sahipliğinde tanıtıldı. Reporting Matters metodolojisi ile finansal olmayan raporların kalitesinin ve etkisinin artırılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığı son yıllarda sürdürülebilirlik raporlaması da sıklıkla gündeme gelen konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) bu gündeme zemin oluşturmak amacıyla 2013’ten bu yana küresel çapta İngiltere’de yerleşik danışmanlık şirketi Radley Yeldar ile birlikte uyguladığı Reporting Matters yöntemi, son iki yıldır İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) öncülüğünde ve PwC Türkiye işbirliğiyle Türkiye’de de uygulanıyor. Bu yıl 17 Haziran’da TSKB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Reporting Matters 2018’de şirketlerin sürdürülebilirlik ve entegre raporları, “İlkeler, İçerik ve Deneyim” olmak üzere üç ana kriter ve 18 alt kritere göre analiz edildi.

Reporting Matters 2018’de şirketlerin %76’sının bir önceki yıla göre genel puanında, %24’ünün ayrıca önemlilik kriterindeki puanını artırmasının iş dünyasının sürdürülebilirlik yaklaşımı açısından çok değerli olduğu ifade edildi. Diğer yandan değerlendirilen raporların sadece %26’sının stratejisiyle uyumlu hedef ve taahhütlerinin bulunması gelişmeye açık bir konu olarak not edildi.

“Türkiye’de sürdürülebilirlik ve entegre raporlamaya ilgi memnun edici”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle günümüz dünyasında çevresel, toplumsal ve ekonomik kaygıların giderek arttığına dikkat çekerek, “Bu durum finans sektörüne ve iş dünyasına önemli sorumluluklar yüklüyor. Sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için artık tüm şirketlerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma kriterleri çerçevesinde ele almaları gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Sürdürülebilirlik felsefesini tüm iş modeline entegre etmiş bir banka olarak değer zinciri boyunca hem finansal hem de finansal olmayan unsurların belli bir disiplin çerçevesinde izlenmesinin ve yönetilmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

İklim değişikliği nedeniyle 4 trilyon dolar tehlikede

Toplantının açılışında konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ise “Yapılan araştırmalar yalnızca 2030 yılına kadar 4 trilyon dolar değerindeki varlığın, iklim değişikliği nedeniyle risk altında olduğunu gösteriyor. Öte yandan, WBCSD’ye üye 115 şirket özelinde yapılan analizde şirketlerin %41’i iklim değişikliği risklerini açıkça raporlarında tartışırken, yalnızca %9’u iklim değişikliğinin yarattığı fırsatlara değindiği belirtiliyor. Uzun dönemli karlılık hedefleyen şirketler için hem iklim kaynaklı riskleri minimize edebilmek; hem de bu riskleri avantaja çevirecek yeni stratejiler ile ek faydalar yaratabilmek için sürdürülebilirlik konularını ajandalarının üst sıralarına almaları artık mecburiyet halini almıştır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Odak Alanı Eş Başkanı Ediz Günsel, “Geçtiğimiz yıl bu projeye başlarken öncelikli sürdürülebilirlik konularını Birleşmiş Milletlerin yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile eşleyen raporların toplam içindeki oranı %17 idi. Geçen yılki geri bildirim toplantılarımızın ardından Reporting Matters 2018’de bu oranın %84’e çıkmış olması, ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı göstermesi açısından oldukça sevindirici” İfadelerini kullandı.

Raporlama gelecek stratejilerini belirlemek için bir araç

Etkinlikte, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ile bir söyleşi gerçekleştiren Future of Corporate Reporting Advisory Grup Başkanı Paul Druckman, Raporlama yalnızca geçmişe bakmak, bunları not etmek değil; aksine geleceği planlamak ve stratejiler belirlemek için bir araç olduğunu belirterek “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ülkeler bazında geliştirilen hedefler, bunların şirketler için uyarlamalarını da hazırlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Onur Konuğu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Mervyn King ise kapanış konuşmasında, aktif sürdürülebilirlik çalışmaları için konuyu gündemde tutma görevinin yönetim kurullarında olduğunu ve yönetim kurulu üyelerinin bu konuda olabildiğince çok bilgi alması; kurumların sürdürülebilir dönüşümü, gelişim ve değişim için sorumluluk almalarının, irade koymalarının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini belirterek “Yönetim kurullarındaki üyeler sürdürülebilirlikle ilgili her konuda kendilerini yetiştirmeli, şirketlerini dönüştürmeye yönetim kurulundan başlamalılardır. Bu şekilde yönetim kurulu seviyesinde başlayan bir dönüşüm tüm paydaşların ve tedarik zincirinin dönüşümü için gereklidir” ifadelerini kullandı.

Reporting Matters Hakkında

SKD Türkiye olarak çatı örgütümüz WBCSD ve Londra merkezli Danışmanlık Şirketi Radley Yeldar işbirliğiyle geliştirilen, finansal olmayan raporların kalitesini ve etkisini artırmayı amaçlayan bir metodoloji olan Reporting Matters’ı 2016 yılında ülkemize kazandırdık. Çalışma aşağıdaki 3 aşamadan oluşuyor:

  • SKD Türkiye üyeleri arasından raporlama yapan kurumların raporlarının SKD Türkiye ve PwC Türkiye tarafından 3 ana kriter ve toplam 18 alt kriter bazında değerlendirilmesi
  • Rapor sahibi şirketlere bire bir geri bildirim seansları yapılması
  • Genel sonuçların, raporlama trendlerinin, iyi uygulamaların ve önerilerin yer aldığı Türkiye raporunun hazırlanması

Değerlendirmeleri içeren Reporting Matters ana raporu, her yıl lansman etkinliği ile kamuoyu ile paylaşılıyor. Reporting Matters 2017 ve Reporting Matters 2018 raporlarını skdturkiye.org/yayinlar bölümünden indirebilirsiniz.

SKD Türkiye Hakkında;

SKD Türkiye, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi anlaşılması, benimsenmesi, yaşama geçirilmesi amacı ile 2004 yılında kuruldu.

SKD Türkiye’nin dört temel hedefi bulunuyor:

1. Sürdürülebilir kalkınma kavramının iş dünyası ve kamuoyunda bilinilirliğini artırmak

2. Örnek teşkil edecek iyi uygulamaların artmasını teşvik etmek, tanıtılmasını sağlamak

3. Bu alanda politika oluşturulmasına katkı sağlamak

4. Uygun araç̧ ve kanallar geliştirmek için çalışmalar yapmak

SKD Türkiye, 2016 yılından itibaren tüm çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin çizdiği çerçeveyi temel alarak aşağıdaki 5 odak alanında yürütüyor.

• Düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimlilik

• Sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim,

• Sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi

• Sosyal içerme ve kapsayıcılık

• Sürdürülebilir finans ve risk yönetimi

SKD Türkiye, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için yürütülen tüm çalışmaları iş dünyası, kamu, üniversiteler, belediyeler, yerel idareler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yapıyor

SKD Türkiye’nin öncelikli gündemini iş dünyasına örnek olarak, toplum, çevre ve ülke ekonomisi adına değer yaratacak projelerin gerçekleştirilmesi oluşturuyor. Dernek, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma politikalarının belirlenmesine katkı sağlıyor. SKD Türkiye, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) bir üyesi ve iş ortağı olarak Türkiye’yi uluslararası düzeyde de temsil ediyor. Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumları, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu vb. düzenleyici ve yönlendirici konumdaki uluslararası kuruluşlar ile bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak projelerde işbirliği yapıyor. SKD Türkiye, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimseyen ve bu amaç doğrultusunda daha verimli çalışmalar yürütmek isteyen tüm kişi ve kuruluşları, deneyim ve birikimlerini dernek çatısı altında birleştirmeye davet ediyor. Genel merkezi İstanbul’da olan SKD Türkiye’nin iş dünyasının önde gelen kuruluşlarından 60 üyesi bulunuyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.