Business World Global

İGA İstanbul Havalimanı 2050’de karbon nötr olmayı hedefliyor

İGA İstanbul Havalimanı 2050’de karbon nötr olmayı hedefliyor
19 Temmuz 2023 - 15:46

İGA İstanbul Havalimanı, ulusal ve uluslararası standartlar ışığında yürüttüğü faaliyetleri kapsamında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekliyor. Bu ilkeleri rehber edinip tüm paydaşlarıyla birlikte, kurulduğu günden bu yana, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücüyle çalışıyor.

İGA’nın sürdürülebilirlik yaklaşımını, bu alanda yaptıklarını ve gelecek dönem hedeflerini İGA Sürdürülebilirlik Ekibi’nden dinledik:

“İstanbul Havalimanı genelinde yürüttüğümüz bütün operasyonların ve iş süreçlerinin, sürdürülebilirlik yaklaşımı ile harmanlanması Kurum Kültürü’müzün bir gereği. İGA’nın dört değeri olan Birliktelik, Sürekli Gelişim, Güven ve Misafir Odaklılık, aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramının da vazgeçilmez unsurları.

Güvenlik, hijyen, temizlik, emniyet, çalışan ve yolcu sağlığı ve güvenliği, çalışan memnuniyeti, çalışan eğitimi ve gelişimi, müşteri memnuniyeti, erişilebilirlik, sürdürülebilir ulaşım, ISO standartlarına uyum, IT inovasyon projeleri vb. birçok konu da İGA’nın sürdürülebilirlik yaklaşımının birer parçası.

Tasarımdan inşaata, inşaattan operasyon sürecine kadar tüm adımlarında sürdürülebilirliği kendisine bir yol gösterici olarak belirleyen İGA İstanbul Havalimanı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yaşadığı gezegene saygı çerçevesinde, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle, sorumlu tüketim ve yönetim anlayışıyla çalışmaların yön vermesiyle de hem sektörüne hem de içinde bulunduğu topluma yol gösterici bir konumda bulunuyor.

Bu yaklaşımımız sayesinde İstanbul Havalimanı terminal binamız, 2020 yılında Amerikan Yeşil Bina Konseyi’nce ‘LEED Altın’ sertifikasına layık görüldü ve bir ilke daha imza atmış olduk. Yalnızca bu da değil; Ali Kuşçu Camii’miz de, Amerikan Yeşil Bina Konseyi’nin ‘LEED V4 Bina Tasarımı ve İnşaatı’ kategorisinde verdiği LEED Altın V4 Sertifikası ile bu belgeyi almaya hak kazanan, ‘dünyanın ilk camii’ oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İGA ailesi olarak, faaliyetlerimize başladığımız ilk günden itibaren sürdürülebilirlik temasını yaptığımız tüm çalışmalarımızın merkezine koymuş bir ekosistemiz. İnsan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağımıza alarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik dönüşümünün karmaşık ve bir o kadar da acil bir gündem olduğunun bilincindeyiz…

Bizler İGA olarak, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi kurum kültürümüzün en değerli parçası olarak görüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak ‘Sıfır Atık’ yaklaşımını kritik başarı faktörü olarak belirledik ve İstanbul Havalimanı’nda yürütülen tüm çalışmaları sürdürülebilirlik temelinde ele aldık.

2022 senesi ise proje aşamamızdan bugüne kadar getirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ileriye taşıdığımız bir dönem oldu. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı olarak, sürdürülebilirlik etkilerimizi ölçtük; uzun döneme yayılan bir planlama çalışması yaptık.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKESİ: ODAĞIMIZ DÜNYA, HEDEFİMİZ GELECEK

Hedeflerimizi ve sürdürülebilirlik yönetim sistemimizi yeniden yapılandırdık. 2022’de attığımız en önemli adımlardan biri, tüm farklı yönleri birleştirmesine olanak sağlayan sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmaktı.

Bu bağlamda İGA’nın sürdürülebilirlik ilkesini “Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek” olarak belirledik. Mobilite, Çevre ve Toplum konularını öncelik seçerek, ESG çerçevemizi oluşturduk, risk ve fırsatlarımızı değerlendirdik. Yaptığımız değerlendirmeler, akımlara yönelik incelemeler, paydaş öncelikleri ve finansal önemlilik çalışmalarımız sonunda, sürdürülebilirlik yol haritamızı oluşturduk.

İGA İstanbul Havalimanı, ACI Europe’un başlattığı ve 2050 yılına kadar “Net Sıfır CO₂ Emisyonu” taahhüdüne katılan 273 havalimanından biri oldu. Bu taahhüt, İGA’nın iş stratejisinin en üstünde yer alıyor.

Kısa vadede, enerji verimlilik faaliyetleri, enerji etütleri ile sistem iyileştirmeleri, elektrikli araç kullanımları ve araç şarj istasyonu kurulumlarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Uzun vadede, Güneş Enerji Santralleri kurulumu ve Yeşil Enerji satın alımları ile elektrik enerjisi ihtiyaçlarımızın büyük kısmını yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz.

SUYUN DOĞRU VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK

Ağaçlandırma faaliyetlerimizin de önemli miktarlarda karbon emisyon yutağı haline geleceği düşüncesindeyiz. Gelişen teknolojiler takip edilerek ağır taşıtlarda biodizel kullanımı, hidrojen yakıtının ısınma ve ulaşım amaçlı kullanımı, baca gazından karbon yakalama teknolojilerini de takip ederek emisyon azaltım fırsatlarını değerlendireceğiz. Yine bunun yanında çevresel alanlarda, 2019’da oluşturduğumuz ‘2050 Net Sıfır Emisyon Taahhüdü’müz için kademeli azaltım senaryolarımız bulunuyor. Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı 2030 yılında yüzde 45 azaltmayı hedeflerken, planlarımızda ilerlemeye devam ediyoruz. Kapsam 3’ün dönüşümü için ise, paydaşlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor.

Karbon salımını azaltmak için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; İGA İstanbul Havalimanı’nda sera gazı kaynakları belirlenerek hesaplama metodolojileri tanımlandı. Açılış tarihinden itibaren tüm havalimanının enerji tüketim verileri izlenebilir ve sera gazı emisyonları da hesaplanabilir oldu.

İGA bünyesinde bulunan araçların %5’i elektrikli olmakla beraber, bu oranın arttırılması da 2030 hedeflerimiz arasındadır. Kullandığımız buggy araçlarındaki eski nesil kurşun & asit ve jel aküler, lityum iyon aküler ile değiştirilerek; bu akülerin düşük enerji ve bakım işletme maliyetleri ile karbon ayakizimizi azaltmış ve 10 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon dolar tasarruf edilmesi hedeflenmiştir.

Öte yandan; katı atık ve atıksu yönetimi konusunda çok önemli tesis yatırımları yaparak, süreçleri günden güne iyileştirmek için iş birlikleri ve ek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Suyun doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu paralelde de İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP’nin 2022 İklim Değişikliği Programı’na ve Su Güvenliği Programı’na Türkiye’den katılım gösteren tek havalimanı oldu. Buna göre CDP 2022 İklim Değişikliği Programı’nda A- skoruyla ‘liderlik’, Su Güvenliği Programı’nda ise B skoruyla ‘yönetim’ basamağında yer aldık.

İSTANBUL HAVALİMANI 2050 YILI İTİBARI İLE KARBON NÖTR OLMAYI HEDEFLİYOR

Ekiplerimiz 2022 yılında İGA İstanbul Havalimanı’nda toplam 43 bin 507 ton atık yönetti. Yıllık katı atık geri dönüşüm oranımız yüzde 34 olurken, geri kalan atığın yüzde 66’sı ise İSTAÇ’ın enerji geri kazanımına katkı sağlayan yakma tesisine gönderildi. Bu sayede yaklaşık bin ton karbon salımını önledik; 100 bin ton varilden fazla petrolün kullanılmasını engelledik. Robotları hem terminal içi atık toplamada hem de müşteri desteğinde kullanmaya başladık. Atık azaltımı ve geri kazanımın artırılması hedeflerimiz doğrultusunda her geçen yıl süreçlerimizi iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Diğer taraftan dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz ve dünyada bu seviyedeki (Level 3) ilk uygulama olan Gelişmiş Yer Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi (A-SMGCS) teknolojisinin “Yönlendirme Seviyesini” hayata geçirdik. Bu yeni sistemle de uçakların taksi süreleri yüzde 15 azalırken, uçakların yerdeki hareketleri önceden planlanabilir duruma getirildi.

İGA İstanbul Havalimanı ayrıca 2022 yılında tedarikine başlanan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile ilgili paydaşlarıyla çok önemli çalışmalar yürütüyor. Karbon ayak izinin azaltılması yolunda havacılık sektöründe önemli bir etki yaratması beklenen SAF, en basit tanımı ile fosil jet yakıtlarının temiz içerikli bir alternatifi. Petrolden rafine edilmek yerine biyolojik kökenli atık yağlar, tarım kalıntıları veya fosil olmayan CO₂ gibi kaynaklardan elde ediliyor. Geleneksel fosil yakıtlar, daha önce rezervuarlarda depolanan ek karbonu serbest bırakırken SAF, daha önce yayılan ve ardından biyokütle üretimi sırasında atmosferden emilen CO₂ emisyonlarını geri dönüştürürken, böylece yaklaşık yüzde 80 daha az CO₂ emisyonu oluşmasını sağlıyor.

Tabi tüm bu süreçleri yakından takip eden ve ulusal/uluslararası platformlarda sektör ortakları ile temaslarını sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın önde gelen örnekleri arasında yerini aldı. Türkiye’deki ilk SAF yakıtlı uçuş, 2 Şubat 2022 tarihinde İGA İstanbul Havalimanı’ndan, THY’nin 1823 sefer sayılı uçuşu ile Paris CDG Havalimanı’na gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı olarak 2050 yılı itibarı ile Karbon Nötr olmayı hedefliyoruz; iş süreçlerimizi incelerken, hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda tüm ekosistemi, toplumsal gelişmeyi ve ekonomik refahın adil bir şekilde tüm paydaşlarımızda dağılmasını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün için önemsediğimiz bu felsefenin, yarınlarımıza ve bizden sonra gelecek nesillere hizmet edeceğinin farkındayız”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.

    [reklam]