Business World Global

Howden’dan Türkiye’de denizcilik sigortalarına yatırım.

Howden’dan Türkiye’de denizcilik sigortalarına yatırım.
19 Temmuz 2019 - 20:53
Dünya genelinde giderek büyüyen denizcilik sigortaları primleri geçtiğimiz yıl itibariyle 28,5 Milyar ABD dolarına ulaştı. Pazarın yarısını Avrupa elinde tutarken, dörtte biri Asya Pasifik bölgesinde bulunuyor. Denizcilik sigortalarına özel önem verdiklerini belirten Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Denizcilik Sigortaları Lideri Bozidar Ljubisavljevic, Türkiye’de denizcilik sigortaları alanındaki yetkinliklerini artırdıklarını ve özellikle armatörlerin gemilerinin işletilmesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla ilgilendiklerini söyledi.

Denizcilik sigortaları primleri küresel çapta bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 artışla 28,5 Milyar ABD dolarına ulaştı. Bu artış, büyük oranda ticarette elde edilen büyümeden ve Avrupa ile diğer para birimlerinin ABD doları karşısında güç kazanmasından kaynaklandı. Avrupa ülkeleri, yaptıkları katkı bakımından denizcilik sigortaları alanında her zaman en ön sıralarda yer alıyor. Küresel denizcilik sigortaları primlerine Avrupa yüzde 49 oranında katkıda bulunurken, yüzde 29’luk oranla Asya Pasifik ikinci sırada yer alıyor.

EN ÇOK YÜK VE TEKNE SİGORTALARI

Denizcilik sigortalarının iki büyük bileşeni yük ve tekne sigortaları iken toplam üretim içinde, yük sigortalarında üretilen primlerin payı, genellikle tekne sigortalarında üretilen primlerin iki katı civarında bulunuyor. Avrupa’daki ticaret fazlasının yanı sıra büyük filoların varlığı da küresel denizcilik sigortaları primlerine önemli katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Denizcilik Sigortaları Lideri Bozidar Ljubisavljevic, denizcilik sigortaları alanından yaşanan büyümenin büyük oranda ekonomiye bağlı olduğunu ve örneğin Asya’daki toplam deniz sigortası primlerindeki artışın nakliyat sigortalarının etkisine bağlı olduğunu kaydetti.

Denizcilik sigortalarının dört ana dayanağı olduğunu belirten Bozidar Ljubisavljevic, şunları söyledi:

“Pek çok armatör, Tekne & Makine ile P&I (Koruma ve Tazminat) risklerine karşı sigorta yaptırıyor. Genişletme teminatları ise Savaş riskleri, Navlun, Sürastarya (demüraj) ve Savunma gibi yasal masraflara ilişkin teminatları içerir. Gemilerinin potansiyel kazançlarını ise, Ticaretin Aksaması veya Kira Kaybı Sigortası ile sigortalayan armatörlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Armatörlerin değişen risk dinamiklerinin tespiti ve riski azaltma yöntemlerini belirlemenin yanı sıra bu risklere karşı sigorta yapmanın yollarını bulmanın görevimizin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Sigortacılığın geçirmiş olduğu gelişime bir örnek olarak, gemilerde güverte fırçalarının kullanımı ve fonksiyonlarının bozulması nedeniyle ticaretin aksamasının nasıl en aza indirilebileceği ve bunun nasıl sigortalanabileceği konusu sigortalarda değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu tür bir riske ilişkin sigorta çözümü 12 ay öncesine kadar söz konusu değilken şu an mevcut.”

ÖNCELİK ARMATÖRLERİN GEMİ İŞLETİMİNDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Howden’ın müşterilerine yaklaşık 100 Milyon ABD dolarlık hasar tahsilatı yaptığını anlatan Ljubisavljevic, Türkiye özelindeki öncelikleri ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

“Halihazırda 4 ofisimiz ve yaklaşık  150 çalışanımız ile hizmet verdiğimiz Türkiye’de, denizcilik sigortaları alanındaki ekibimizi büyüterek yetkinliklerimizi artırıyoruz. Son olarak ekibimize Türkiye piyasasındaki en büyük filolara sahip olan armatörler ile çalışarak deneyim kazanmış ve deniz hukuku  alanında da eğitimi bulunan Merve Sezerkan’ı da dahil ettik.  Deniz sigorta branşları arasında başta Su Araçları Sorumluk Sigortaları ve Tekne/Makina Sigortaları olmak üzere bir çok alandaki tecrübesini Howden’ın bilgi birikimiyle buluşturarak; öncelikli hedefimiz, armatör müşterilerimizin gemilerinin işletilmesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkacaklarına dair özel bir yaklaşımla hizmet verilmesini sağlamak. Sigorta çoğunlukla gerçekte olması gerekenden daha karmaşık bir şekilde yönetilen fakat aslında kolay olması gereken bir hizmettir.

İkinci amacımız, müşterilerimizin masraflarını yönetmelerine ilişkin çözümler geliştirmek. Masraflar, yalnızca bir sigorta poliçesinin satın alınması sırasında ortaya çıkmakla kalmayıp, doğru operasyonel tavsiyelerin alınmaması halinde, yıl boyunca sigorta primlerinin yanı sıra, aslında önlenebilecek muhtelif masraflardan da oluşabiliyor. Bir armatörün bu tip operasyonel masrafları, tüm harcamalarına ilişkin masrafa ilave edilmelidir. Howden olarak, armatörlerin öngörülemeyen masraflarını ne şekilde en aza indirebileceklerine ilişkin yöntemleri proaktif olarak ortaya koyuyoruz. Bilgi paylaşımı, hizmetlerimizin mihenk taşını oluşturuyor. Bizi farklı kılan diğer bir unsur da, deniz olayları, kayıpları ve hasarları sırasında müşterilerimize sunduğumuz profesyonel yaklaşımımızdır.”

Uluslararası alanda edinilen tecrübeler ile özel ve yerel ihtiyaçları bir araya getirmenin müşterilerin yararına bir durum olduğuna işaret eden Ljubisavljevic, “Müşterilerimizin tamamına aynı yerel saat diliminden olmak üzere, uluslararası bir perspektif dahilinde, yerel ve uluslararası sigorta piyasalarına erişim ve süreklilik arz eden  sigorta ve operasyonel risk yönetim tavsiyeleri sunuyoruz.

İngiltere, Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Hong Kong dahil olmak üzere, Türkiye’de büyüyen ekibimiz ile birlikte,  dünya üzerindeki çeşitli denizcilik merkezlerinde 150’nin üzerinde  konusunda uzman çalışanımız bulunuyor. Yalnızca fiyatlarda rekabetçi olmakla ilgilenmiyoruz, sonuçta elde ettiğimiz başarıya odaklanıyoruz. Bizi gerçek manada farklı kılan unsur ise, müşterilerimizin poliçe dönemi içerisinde bizden katma değerli hizmet olarak aldıklarıdır. Neleri iyi yaptığımıza ve müşterilerimizin sigorta broker’larının tecrübesinden hangi alanlarda faydalanabileceklerine dair hususları net bir şekilde ortaya koyuyoruz ve müşterilerimizin işlemlerini ve sözleşmelerini gözden geçirerek ticari riskleri yönetmelerine yardımcı oluyor ve onlara, rakiplerine göre farklılık yaratacak risk yönetimi araçlarını sunuyoruz.”

22 MİLYAR DOLARLIK PRİM ÜRETİMİ

Dünyanın en büyük bağımsız sigorta brokeri olan Howden, dünya üzerinde en bilinen sigorta piyasası olan Londra Lloyd’s’a en fazla direk prim üretimi sağlayan brokerdir. Dünya üzerinde 90’ın üzerinde ülkede 10 binden fazla personel istihdam eden şirket dünya genelindeki sigorta piyasalarına 22 Milyar ABD dolarından fazla prim üretimi gerçekleştiriyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.

[reklam]