Business World Global

GF Hakan Plastik, çevreye duyarlı ürüne geçişi hedefliyor

GF Hakan Plastik, çevreye duyarlı ürüne geçişi hedefliyor
12 Temmuz 2023 - 8:56

Efe Gökçe / efe@businessworldglobal.com

GF Hakan Plastik, sürdürülebilir bir gelecek için kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimini sağlamayı önemsiyor.

GF Hakan Plastik’in sürdürülebilirlik yaklaşımını, bu alanda yaptıklarını ve gelecek dönem hedeflerini GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Batuhan Besler’den dinledik:

“Sürdürülebilirlik, GF kültürünün bir parçası konumunda ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde çalışmalarına yön veriyor.  Sürdürülebilirlik vizyonunun başlangıç yılı ise 1997. Georg Fischer 1997’den beri çevresel göstergeleri kaydediyor ve analiz ediyor. Küresel raporlama sistemi 2005 yılında sosyal performans verilerini içerecek şekilde yenilendi ve Sürdürülebilirlik Bilgi Sistemine (SIS) geçiş yapıldı. Sosyal Sorumluluk Politikası gibi çeşitli kararların şu anda faaliyet gösterilen 34 ülkede yaygınlaştırılması ve uygulanması destekleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZİ 3 BAŞLIK ALTINDA TOPLADIK

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir katılımcısı olan GF, küresel çabaya verdiği desteğini, (3) Sağlık ve Kaliteli Yaşam, (6) Temiz Su ve Sanitasyon, (9) Sanayi, Yenilik ve Altyapı, (11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, (12) Sorumlu Tüketim ve Üretim ile (13) İklim Eylemi hedeflerini sahiplenerek sürdürüyor. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz.

Strateji 2025 olarak adlandırılan yol haritamızda yer alan hedeflerimizin temelini 3 başlık altında topluyoruz. Ürün Portföyü, İklim&Kaynaklar ve İnsan&Refah.

Ürün portföyümüzü katma değer sağlayan ürünlerle genişletmeye çalışırken; İklim&Kaynaklar başlığında hem yatırım hem uygulamalarımızda çeşitlilik sağladık. İnsan&Refah konusunda da insan kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, vb. konularında detaylı çalışmalar yürüttük.

Ürün portföyü olarak baktığımızda GF Hakan Plastik’in oldukça zengin bir ürün gamı bulunuyor. Bununla beraber GF kanalından da ürün çeşitliliğimizi güçlendiriyoruz. Bu ürünlerimizin geliştirilmesi yönünde ayrıca çalışmalar yürütüyoruz. Üstyapı, altyapı ve endüstriyel alandaki ürün ve hizmet faaliyetlerimizdeki iyileştirme çalışmalarıyla müşteri şikayetlerinde %75 oranında bir azalma sağladık.

KARBON SALINIM DEĞERLERİMİZDE DÜŞÜŞ ELDE ETTİK

Ür-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen Aquayststem PP-RCT boru sistemimiz ve Silenta Extreme boru sistemimiz doğaya dost, karbon ayak izi düşük inovatif ürünlerimiz. Her iki ürün grubumuz da EPD belgeleri ile takip edilebilir değerlere sahipler. 2022 yılında bu ürünlerimizin aldığı ödüller bizi motive eden gelişmeler oldu. Silenta Extreme ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri”nde Yapıda Yenilikçi Ürün Yapı Kataloğu Özel Ödülü’nü aldı. Yine yıl içerisinde katıldığımız Aquatherm Tashkent 2022 Fuarı’nda “Best Innovative HVAC Technologies Ödülü“ne layık görüldü.

İklim ve Kaynaklar başlığımız altında yine başarılı çalışmalarımız bulunuyor. Özellikle üretimde enerji verimliliği konusuna kaynak ayırarak fark yaratmaya başladık. Üretimde kullandığımız Yeşil Enerji ile karbon salınım değerlerimizde düşüş elde ettik. 2021 yılında Yeşil Enerji Kullanımı ile Kapsam 2 CO2e emisyonlarımızda %45 azalma elde etmiştik. 2022 yılında da Çerkezköy tesisimizde kullanılan %100 Yeşil Enerji ile emisyonlarımızın giderilmesini sağlandık.

2022 yılında enerji verimliliği yönünde çalışmalarımız farklı alanlarda sürdürülen yatırımlarla da minimize edilmeye çalışıldı. Örneğin Enerji Gemba çalışmalarımız. Yalın Üretim uygulamalarımızın temellerinden biri olan Enerji Gemba yürüyüşlerimiz “Git ve yerinde tespit et” tarzında bir yaklaşıma sahip. Tesislerimizde bunu her birimde düzenli aralıklarla uyguluyoruz.

YALIN ÜRETİM FELSEFESİNİ BİRÇOK ALANDA UYGULUYORUZ

Endüstriyel tesislerde kritik enerji tüketim noktalarından birisi kompresörler ile basınçlı hava üretimidir. Normalde kaçaklar, hatların çalışmadığı günlerde tesiste dinleme yöntemiyle tespit edilir.  Biz temin ettiğimiz Sonik Endüstriyel Görüntüleme cihazı ile herhangi bir zamanda bölümlerdeki hava kaçaklarını tespit edip, kayıpların önüne geçtik. Bu çalışmamızla da yaklaşık 60k CHF’lık enerji tasarrufu sağlamış olduk.

Enerji verimliliği konusunda üretim hattında LED lamba kullanımı ile %60 tasarruf sağladık. Yine soğutulması gereken su miktarında %35 azaltmaya giderek enerji tasarrufu elde ettik.

Şanlıurfa tesisimize cam elyaf hattı yatırımı yaptık. ÜR-GE çalışmalarımız doğrultusunda hızlı prototip yapma ve fikirleri fiziki olarak gözlemlemeye olanak sağlayan 3D Printer yatırımımız gibi farklı yatırımlarla zaman, maliyet, verimlilik, güvenlik, esneklik gibi konularda avantajlar yakaladık.

İnsan& Refah yine ana başlıklarımızdan birini oluşturuyor. Fabrikalarımızdaki iş kazalarımızda yaşanan %85 oranında azalma; insana verdiğimiz değer ve ISG çalışmalarımızın en öncelikli ve çok hassas konular olmasının bir göstergesi diyebiliriz.

Yalın Üretim felsefesini birçok alanda uyguluyoruz. Yalın Üretim departmanımızın yanı sıra ”BOB Ambasador” adını verdiğimiz gönüllü ekibimiz, tüm süreçlerdeki yalın faaliyetlerin yürütülmesine katkı sağlıyor.

PVC-U ÜRÜNLERİMİZİN KURŞUNSUZ OLARAK ÜRETİMİNE BAŞLADIK

GF’in 2025 Stratejisi’nde en az %25 kadın yönetici hedefi bulunuyor. GF Hakan Plastik olarak 2022 yılında biz bu hedefi %30’un üzerinde tamamladık. Yani hedeflerin de üzerinde bir performans sağladık. Yine insan sağlığı ve motivasyon için 2022 yılında ”Ergoffice” projemiz devreye girdi. Tüm ofis çalışanları haftanın 3 günü 15 dakika uzman eşliğinde ofis egzersizi yapıyor. Hatta bu uygulamamız diğer GF ofisleri için de bir örnek uygulama oldu. Avrupa’daki tesislerde ve son olarak Amerika’da ofislerde uygulama kararı alındı ve GF’in 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda da örnek proje olarak gösterildi.

2023 yılında da yine aynı üst başlıklar altında yol almaya devam ediyoruz. GF’in 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda da belirtildiği gibi global olarak katma değer sağlayan ürünlerimizin satışında %63 gibi bir artış söz konusu. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz.

Örneğin çevreye, ekolojik dengeye ve sağlığa zarar vermeyen doğa dostu ürünler, sürdürülebilir bir geleceğin teminatını oluşturuyor. Son yıllarda üretilmeye başlanan ve kurşunun yerine geçen yeni stabilizatörlerle geliştirilen Kurşunsuz PVC-U Boru Sistemleri, toksik bir unsur barındırmaması açısından çevreye ve insan sağlığına dost ürünler olarak öne çıkıyor. Özellikle içme ve kullanma suyunda büyük bir öneme sahip bu ürünler, Avrupa Birliği’nin kimyasalların yönetimi üzerine uygulamış olduğu “REACH” regülasyonuna da uyum sağlıyor. GF Hakan Plastik olarak 2023 yılında PVC-U ürünlerimizin kurşunsuz olarak üretimine başlamış bulunuyoruz. Bio ürün konusunda da ÜR-GE ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynaklarımızın verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimini sağlamayı çok önemsiyor ve hedefliyoruz. Tesislerimizde son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla önemli ölçüde kazanım sağlamış bulunuyoruz. 2023 yılında, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ortak bilinç yaratılması için de çalışmalarımız bulunuyor.

GF, bu yıl ilk kez kendi bünyesinde Zürih’te bir Sürdürülebilirlik Konferansı düzenledi. Bu konferans GF’in hizmet verdiği üç alanda -GF Piping Systems (Boru sistemleri), GF Casting Solutions (Hafif Döküm Çözümleri) ve GF Machining Solutions (Talaşlı İmalat Çözümleri)- alanında üst düzey yöneticilerin tek bir amaç için hazır bulunduğu, bugüne kadar yapılan çalışmaların paylaşıldığı ve elde edilen başarıların birlikte kutlandığı bu konferans oldu. Konferansda ayrıca bir de yarışma düzenlenerek ödüller verildi.

VERİMLİLİK PROJELERİMİZ BİZİM İÇİN İLK SIRADA

54 projenin değerlendirildiği ve 7 projenin ödüllendirildiği konferansta  İklim&Kaynaklar başlığı altında CO2 e salınımı azaltılması konusunda sunmuş olduğumuz proje ile En İyi Sürdürülebilirlik Projesi (Susty Fund Winning Project 2023) ödülünü aldık. Tesislerimizde biyolojik çeşitlilik ile emisyon azalımı sağlanmasını hedefleyen projemiz, farkındalık yaratılması ve eğitimler düzenlenmesi, çalışan katılımının artırılması gibi alt başlıkların yanı sıra özel bir taş (mineral) kullanımı ile emisyon azalımı için inovatif bir yaklaşımı da içeriyor. Bu proje ile yıllık olarak %7-10 oranında karbon emisyon miktarında azalım elde etmeyi amaçlıyoruz.

Hedeflerimizin içinde kadın istihdamını artırmak, karbon ayak izini azaltmak ve çevreye duyarlı ürünlerin satışını artırmak var. Aynı zamanda mevcut ürünlerimizde devam eden bir ”çevreye duyarlı ürüne geçiş” projelerimiz devam ediyor. Enerji konusunda özellikle üretim tesislerimizde sürdürdüğümüz verimlilik projelerimiz yine bizim için ilk sırada”

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.