Business World Global

Axis Communications son iki yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüdü

Axis Communications son iki yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüdü
22 Kasım 2023 - 14:44

Ağ video ve gözetim alanında İsveçli lider teknoloji şirketi Axis Communications, daha güvenli ve akıllı bir dünya yaratma amacıyla sunduğu çözümleriyle geçtiğimiz 2 yılda Türkiye’nin dahil olduğu Orta Asya bölgesi olarak %100’ün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

Birçok farklı sektöre sundukları çözümlerinden şirketin hedeflerine kadar birçok konuyu konuştuğumuz Axis Communications Orta Asya Bölge Satış Müdürü Ayşegül Demirkol, sektörün büyüme oranının üzerinde büyümeyi 5 yıllık planları arasında olduğunu söyledi.

Ağ video ve gözetiminde Axis Communications’ın çözümleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Axis Communications, ağ video ve gözetim alanında geniş bir ürün yelpazesi sunan, teknoloji lideri bir İsveç şirketidir. Axis’in ürünleri, daha güvenli ve akıllı bir dünya yaratmak misyonu ile sürüdürülebilir, yüksek kaliteli video ve güvenlik çözümleri sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Bu çözümler arasında IP kameralar, video yönetim yazılımları, ses sistemleri, kartlı geçiş kontrol sistemleri ve analitik yazılımlar bulunmaktadır.

Axis Communications’ın Türkiye’deki pazar büyüklüğü hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ülkemizde bağımsız kurumlar tarafından bu alanda yapılan bir araştırma olmamasından dolayı elimizde bu bilgi maalesef yok. Ancak geçtiğimiz 2 yılda Türkiye’nin dahil olduğu Orta Asya bölgesi olarak %100’ün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.

Axis Communications’ın Türkiye’deki gelecek hedeflerini öğrenebilir miyiz?

Axis Communications’ın önümüzdeki 5 yıllık hedefleri arasında, son kullanıcıların tercih edeceği ilk marka ve çalışanlar için tercih edilen bir iş yeri (best place to work) olma hedefi var. Yine sürdürülebilirlik için belirlediğimiz hedefler doğrulturunda, sektörün büyüme oranının üzerinde büyümek de 5 yıllık planlarımız arasında.

Yakın zamanda Axis Communications Türkiye tarafından liderlik edilecek herhangi bir ülke olacak mı? Olacaksa hangi ülke, hedef ve beklentiler nedir?

Axis Orta Asya bölgesi olarak 2023 yılında bölgemizde yer alan Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan ve Özbekistan’a, Kazakistan ve Kırgızistan eklendi. İstanbul ofisimizden Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’a hizmet verirken, bölgedeki diğer ülkelere ise yine Türkiye’ye bağlı Kazakistan’da bulunan Almati ofisimizdeki ekibimiz hizmet veriyor. Bölge olarak öncelikli olarak Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da daha aktif satış ve pazarlama faliyetleri yürüteceğiz.

Yakın veya orta vadeli gelecekte Türkiye’de gireceğiniz yeni bir alan olacak mı?

Axis Communications olarak bugüne kadar yaptığımız işler güvenlik projeleriyken, bundan sonraki dönemde, kameraların IoT cihazı olarak pazarlama, ölçümleme, analitik veya otomasyon amaçlı kullanıldığı projelerimizin sayısı artırmak istiyoruz. Bu projelere örnek vermek gerekirse, kameralar bir havalimanında bagaj takip sistemi, bir lojistik firmasında ürün takip sistemi veya otoyollarda hız takip sistemi olarak kullanılabilmektedir. Biz de bu gibi projelerde daha fazla yer edinerek ağ çözümleri alanında sunduğumuz hizmet ve çözümleri artırmak istiyoruz.

Türkiye’nin Axis Communications Global için önemi konusunda neler söylemek istersiniz?

Türkiye, coğrafi konumu ve ekonomik büyüklüğü nedeniyle Axis Communications için çok önemli bir pazar. Türkiye’nin güvenlik ve ağ video çözümleri konusundaki ihtiyaçları nedeniyle, Axis İstanbul Ofisi’ni 2011 yılında açtı, 2021 yılında Türkiye Ofisini Orta Asya bölgesinin merkezi haline getirdi ve 2023 yılında da bölgeye yeni ülkeler ekledi. Önümüzdeki yıllarda da hem insan kaynağı hem de müşteri deneyim merkezi yatırımları ile Türkiye’deki büyümesine devam etmeyi planlamakta.

Birçok kıtanın geçiş noktasında olan ülkemiz için güvenlik çözümlerinin önemi için neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye’nin coğrafi konumu, lojistik ve ulaşım alanında stratejik bir geçiş noktası olması nedeniyle güvenlik çözümleri burada büyük bir öneme sahiptir. Axis Communications’ın uçtan uca sağlamış olduğu yüksek kaliteli, güvenilir ve proaktif çalışan güvenlik çözümleri ile bir çok olay daha gerçekleşmeden tespit edilerek güvenlik ihlalleri engellenebilmektedir. Ülkemizin, başta sınırlarımız olmak üzere, şehir güvenliği ve belediye hizmetlerini yönetmek için akıllı güvenlik sistemlerine mutlak surette ihtiyacı vardır.

Referans projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu projeler özelinde firmaların elde ettiği avantajlar neler oldu?

Axis Communications olarak, ülkemizdeki birçok havalimanı, deniz limanı, demiryolu, belediye ve kamu binalarında çözümlerimiz kullanılmaktadır. Axis’in sağladığı avantajlar, projelendirme aşamasındaki tasarım gereçleri ile başlar ve ürünün kullanım ömrü ve ürünü devreden çıkarılmasına kadar sürer. Axis ürünlerinin avantajı, tasarım aşamasından başlayarak ürünün kullanım ömrü boyunca kesintisiz ve sorunsuz bir sistem kullanımını içermesidir.

Türkiye’de güvenlik çözümleri anlamında en zayıf sektörler sizce hangileri. Bu zayıflık sektörde hangi problemlere yol açıyor?

Belli bir sektörün güvenlik anlamında daha zayıf olduğu söylenemez. Genel olarak kullanıcılar açısından sadece başlangıç maliyetine odaklanılarak ürün seçimi yapılması kısa süre sonra sistem yenileme gerekliliğine yol açabildiği için risktir. Bu aynı zamanda ikinci bir maliyet, zaman ve efor kaybına neden olur. En önemlisi bu süreçte daha önce maliyet gözeterek tercih edilen ürünler nedeniyle sistemler sağlıklı çalışamaz ve güvenlik zaafı oluşur. Sürdürülebilirlik ve kalite odaklı Axis Communication’ın ürün ve çözümleri, kullanımın her aşamasında bu açılardan avantaj ve güvenliğin aksamamasını sağlar.

Axis Communications’ın odaklandığı sektörler hangileridir?

Axis Communications olarak kamu ve özel sektörde bir çok farklı alanda kullanıcılarımız var ancak hedef sektörlerimizi kritik altyapılar, ulaşım ve akıllı şehir projeleri oluşturuyor. Axis olarak, bu sektörlerde sunduğumuz üst segment güvenlik çözümleri ile değer yaratmayı hedefliyoruz.

Çözümleriniz sayesinde büyük şehirlerin trafik sorunu ya da gıdada yaşanan israf gibi problemlerin önüne geçilebilir mi? Örneklerle anlatabilir misiniz?

Axis Communications’ın trafik ve gıda israfı gibi toplumsal sorunları çözmeye yönelik çözüm ve ürünleri özellikle yapay zeka tarafından desteklenmesi nedeniyle çok etkindir. Örneğin, Axis Communications’ın trafik izleme sistemleri, trafik akışını optimize etmeye ve sıkışıklığı azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, yanlış park eden araçları uyararak sorunları önleyebilir ve hava kalitesini ölçerek çevresel faktörleri takip edebilir. Ayrıca, akıllı kameralar ve analitik yazılımlar kullanarak gıda israfını azaltma çözümleri sunabilir.

Sistem ya da çözümlerinizle yer aldığınız akıllı şehirler bulunuyor mu? Bu akıllı şehir uygulamalarında hangi çözümlerle yer aldınız?

Dünyada Axis çözümlerini farklı amaçlar ile kullanan bir çok şehir bulunmaktadır. Axis Communications’ın akıllı şehirlerin gereksinimlerini 3 ana başlık altında topladığını görüyoruz. Bunlar acil durumlarda, kaza anında ya da genel durumda toplum güvenliğini sağlamak, trafik akışı düzenleyerek şehirlerdeki mobilitenin ve akıcılığın sağlanması ve hava kalitesinin veya gürültü seviyesinin ölçülmesi gibi çevresel faktörlerin ölçülmesidir. Ayrıca farklı şehirlerde, kolluk kuvvetlerine sağlanılan giyilebilir kamera çözümleri genel asayişin sağlamasında emniyet güçlerine yardımcı olabilmektedir. Farklı şehirlerde yer alan Axis IP Ses çözümleri, afet, yangın, deprem gibi acil durumlarda halkın bilgilendirilmesi ve uyarılmasını sağlamaktadır.

Axis Communications’ın sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsedebilir misiniz?

Sorumlu inovasyon’a odaklanan Axis, 2022 Sürdürebilirlik Raporu’nda, Paris Anlaşması’nın hedeflerini karşılamak ve küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelere göre 2°C’nin altında tutabilmek için, en son bilimsel bulguların gerektirdiği sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünü, tüm tedarikçi ve ortakların uyması gereken şirket genelinde bir standart olarak belirledi.

Özellikle ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanılması ve üretimin her pazar için mümkün olan en yakın lokasyonda yapılarak taşımadan kaynaklı karbon ayak izini azaltmayı hedefledi.

Axis 2024 yılına kadar koyduğu hedefte bütün tedarikçileri, üretim ve lojistiğin toplam enerji kullanımının en az %50’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve bunun 2030 yılına kadar %100’e ulaşmasını sağlamak için harekete geçti. Bu eylem, şirketin ana ofislerinde tüm alanlara ulaşırken, tüm ışıklar LED’lerle değiştirildi ve enerji tüketimini azaltmak için sistemler zamanlayıcılarla kullanılmaya başlandı.

Axis Communications, Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’ni desteklerken, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni gerçekleştirmeyi amaçlayan şirketler arasında olup, değişimin bütünsel olarak kabul eder, ürün tasarım ve üretimi aşamalarında azami dikkati gösterir. Sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi, insan haklarının güçlendirilmesi ve bireysel gizliliği korumayı, teknolojiyi ilerletirken mümkün kılmayı benimsedi.

Ürün ve çözümlerinde çevresel ayak izini azaltmak amacıyla, enerji kullanımı düşük, ısı ve elektriksel gürültü gibi atıkları minimize eden güç kaynakları tasarlar ve aynı zamanda, özellikle birbiriyle temas eden ağlar bağlamında siber güvenlik önceliğiyle çalışır. Bu aşamalarda, ürün geliştirme, devre dışı bırakma gibi en iyi uygulama süreçlerini ve teknolojileri uygular. Axis, güvenilirliği, son kullanıcı ve ürün bilgilerinin gizliliğini en önemli önceliği olarak kabul eder.

2022 yılında Axis, ISO/IEC 27001 sertifikasının kapsamını, bağlı cihazlar için yazılım platformunun geliştirilmesi ve işletilmesini içerecek şekilde genişletmiş ve uluslararası olarak tanınan bu standartla, iç bilgi altyapısının yönetimi, ortak ve müşterilere sunulan hizmetin kalitesinin artırılması gibi konulara verdiği önemi vurgulamıştır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.

[reklam]