Business World Global

Turkısh Buıldıng Sector ıs growıng ın export wıth Dubaı, Qatar and Moscow Faırs. Türk Yapı Sektörü İhracatta Dubai, Katar ve Moskova Fuarları ile Büyüyor.

Turkısh Buıldıng Sector ıs growıng ın export wıth Dubaı, Qatar and Moscow Faırs. Türk Yapı Sektörü İhracatta Dubai, Katar ve Moskova Fuarları ile Büyüyor.
72.052
12 Eylül 2019 - 18:10

2003 yılından günümüze kadar farklı birçok ülkede düzenledikleri fuarlar ile Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan Expotim-Ladin Grubu, 2019 yılında da büyük başarılara imza attı. Dünya ülkelerinde yaptıkları fuar ve organizasyonlar ile Türk ihracatçısına büyük faydalar sağlayan Expotim-Ladin Grubu Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin ile nerelerde fuar düzenledikleri, katılımcı grupları, hangi sektörlerde çalışmalar yaptıklarını siz Business World Global dergisi okuyucuları için derledik.

Expodim-Ladin Group which contributed to development of Turkish economy by the means of exhibitions holded at many different countries from 2003 to present days, also suceeded great achievements in 2019. For you the readers of Business World Global, we have compiled the information about where they organized exhibitions, exhibitor groups, and in which sectors they are working,  with Çağatay Erşahin, Deputy General Manager of Expotim-Ladin Group providing great benefits to Turkish exporters with their fairs and organizations in the world countries.

  • Expotim & Ladin Grubu’ndan kısaca bahsedebilir misiniz?
  • Could you briefly talk about Expotim & Ladin Group?

Expotim & Ladin Grubu olarak kurulduğumuz 2003 yılından itibaren bizim tek bir amacımız var: Türkiye’nin ihracatını artırmak. Türkiye’nin cesur üreticilerini doğru pazarlara taşımak ve yeni müşterilerle pazar paylarını artırmalarını sağlamak. Bunun için Expotim & Ladin Grubu olarak, Paris’ten Dubai’ye, Johannesburg’dan Moskova’ya kadar dünyanın çeşitli ihracat noktalarında senede ortalama 30 fuar düzenliyoruz.  TC Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı fuar organizasyonu yetki belgesi ile Türkiye için önemi yüksek olan bu pazarlarda düzenlediğimiz prestijli milli katılımlar ve ana organizatörlüğünü üstlendiğimiz fuarlarımızla ülkemizin ihracatına yön veriyoruz. Expotim ve Ladin olarak iki şirketimizle birlikte bugüne kadar 14.000’den fazla katılımcı firmamızla, 44 ülkede 400’den fazla fuar organizasyonu düzenleyerek, 330.000 m2‘den fazla fuar alanı satışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Expotim & Ladin Group, we have established since 2003 as our single goal: to increase Turkey’s exports. To move Turkey’s bold manufacturers in the right market and providing to increase their market share with new clients. For this purpose, as Expotim & Laden Group, we organize an average of 30 fairs per year at various export points from Paris to Dubai, from Johannesburg to Moscow. With the authority certificate of TC Department of Commerce’s foreign trade, we give direction to our country’s export by the national participation which we organized in these markets having great importance for Turkey, and  the fairs that we have undertaken the main organizer. Together with our two companies, Expotim and Laden, we have organized more than 400 fair organizations in 44 countries with more than 14.000 exhibitor companies and sold more than 330.000 m2 fairgrounds.

  • Fuar portföyünüzdeki en büyük fuar olan The BIG 5 Show Dubai yapı ve yapı malzemeleri fuarından bize biraz bahsedebilir misiniz?
  • Could you tell us about The BIG 5 Show Dubai building and construction materials fair which is the biggest fair in your fair portfolio?

Bu yıl 40. kez organize edilecek The BIG 5 Show Dubai yapı ve yapı malzemeleri fuarı, Türk firmalarımız için bölgenin en seçkin inşaat platformu olarak görülmekte ve birçok firma Orta Doğu’dan aldıkları sipariş kapasitelerini bu fuarda doldurmaktadır. 2018 yılında fuarda Türkiye olarak; 250’den fazla Türk firmamızı, dünyanın 134 farklı ülkesinden gelen 70,000 profesyonel ziyaretçi ile buluşturmayı başararak rekor kırdık. İtalya’yı geride bırakarak, fuarın en geniş katılım sağlayan ikinci ülkesi olmayı başardık. Çok yoğun bir ilginin olduğu fuar, sektörel ürün grubu ayrımı ve profesyonel organizasyonu ile katılımcı firmaları artık sektörlerine göre özelleşmiş salonlarda doğru ziyaretçi ile buluşturuyor. Başarılı organizasyonu sayesinde artık The BIG 5 Show Dubai, yer bulmanın giderek zorlaştığı bir fuar haline geldi. 2018 yılında fuara Türk firmalarımızla birlikte 60 ülkeden 2,248 firma katıldı ve fuar 110,000 m2 gibi çok büyük bir alanda gerçekleşti.

The BIG 5 Show Dubai building and construction materials fair, which will be organized for the 40th time this year, is seen as the most exclusive construction platform of the region for Turkish companies and many companies fill their order capacities from the Middle East by this fair. At the fair in Turkey in 2018; We broke a record by meeting more than 250 Turkish companies with 70,000 professional visitors from 134 different countries of the world. By leaving Italy behind, we succeeded in becoming the second largest participant in the fair. The fair, which has a very intense interest, brings together the exhibitors with the right visitors in the halls that are specialized according to their sectors with its sectoral product group separation and professional organization. Thanks to its successful organization, The BIG 5 Show Dubai has become a fair which is increasingly difficult to find place. In 2018, 2,248 companies from 60 countries participated in the fair together with Turkish companies and the fair took place on a very large area of ​​110,000 m2.

Dubai, küresel inşaat piyasasının merkezi olan bir şehir. Şu anda Dubai’nin merkezinde bulunduğu körfez bölgesinde yapımı planlanan inşaat projelerinin toplam değeri 2,5 trilyon (USD) dolar. Petrol ve doğal gaz ihracatçısı zengin ülkelerin olduğu Körfez bölgesi, inşaat sektörü için çok önemli iş fırsatları barındıran bir bölge. Aynı zamanda, vize süreçleri nedeniyle Avrupa’daki fuarları ziyaret etme şansı olmayan Afrika ve Asya’dan gelen ciddi alıcıların da tercihi her zaman The BIG 5 Show Dubai olmuştur. Hem bu büyük projelerin parçası olarak buradaki pazardan pay almanın, hem de körfezdeki diğer ülkelere açılmanın en etkili yolu, bölgenin en büyük fuarı The BIG 5 Show Dubai’den geçiyor.

Dubai is the center of the global construction market. The total value of the construction projects which is planned to be built in the gulf area in the center of Dubai is 2.5 trillion (USD) dollars. Gulf region, which is rich in oil and natural gas exporters, is a region with very important business opportunities for the construction sector. The BIG 5 Show Dubai has always been the choice of serious buyers from Africa and Asia who have no chance of visiting European fairs due to visa procedures. The BIG 5 Show Dubai, the largest fair in the region, is the most effective way to get a share of the market here as part of these major projects and to expand to other countries in the gulf.

Ayrıca, fuara ayrı bir boyut katan bir konu olarak, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleşecek olan Expo 2020 Dubai’den bahsetmeliyiz. 190 ülkenin katılacağı bu organizasyon, bugüne kadar Arap dünyasında gerçekleşecek olan en büyük organizasyon olarak lanse edilmekte ve bu büyük etkinliği destekleyecek birçok inşaat ve altyapı projesi geliştirilmektedir. İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü için çok önemli ihracat fırsatı anlamına gelen bu organizasyonu destekleyecek projelerin toplam değeri ise 42,5 Milyar (USD) dolara varmıştır. 2019 yılında gerçekleşecek olan 40. The BIG 5 Show Dubai fuarı, Expo 2020 öncesi son yapı fuarı olacak ve Expo 2020’de pay sahibi birçok uluslararası inşaat firmasının yetkilileri de bu fuarda olacak.

We should also mention the Expo 2020 Dubai which will take place in the United Arab Emirates (UAE) as a subject that adds a different dimension to the fair. This event, which will be attended by 190 countries, is presented as the largest organization to be realized in the Arab world and many construction and infrastructure projects are being developed to support this great event. The total value of the projects that will support this organization, which is an important export opportunity for the construction and building materials sector, has reached 42.5 Billion (USD). The 40th The BIG 5 Show Dubai will be the last construction fair before Expo 2020 and will be attended by the representatives of many international construction companies as having a share in Expo 2020.

  • Fuar portföyünüze bu sene kattığınız fuarlardan birisi de Moskova’da düzenlenen Mosbuild fuarı, bu fuarla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
  • One of the fairs that you added to your fair portfolio this year is the Mosbuild fair held in Moscow, what can you say about this fair?

Moskova Mosbuild fuarı, 2019 yılında firmamız adına önemli bir girişim olarak nitelendirdiğimiz bir fuar. Rusya’nın ve bölgenin en büyük yapı fuarı olan Mosbuild Fuarı, bu yıl 2-5 Nisan’da Moskova’da başarıyla düzenlendi. Expotim olarak biz de başarılı bir milli katılım organizasyonu ile fuarda Türkiye’nin temsiline önemli destek sağladık. Bu başarımızın karşılığında ise, 2020 senesinden itibaren Expotim olarak hem milli katılım hem de bireysel katılım anlamında Mosbuild Fuarının tek Türkiye temsilcisi olmaya hak kazandık. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Mosbuild Yapı ve İç Dekorasyon Fuarı, bu yıl 65 ülkeden 77,000+ ziyaretçiyi 1,200 katılımcı ile buluşturdu. Ülkemizden 45 firmanın katıldığı fuar, Doğu Avrupa için olduğu kadar, Orta Asya için de etkili bir organizasyondur. Fuara, irili ufaklı özerk devletleri ve en uzak bölgeleri de dâhil olmak üzere Rusya’nın 82 farklı bölgesinden ziyaretçi katılmaktadır. Milli katılım kapsamındaki sektörler dâhilinde organize edilecek daha geniş bir Türkiye pavilyonu ile ihracatçı firmalarımızın Rusya pazarındaki etkinliğini Mosbuild Fuarı sayesinde bir hayli arttırdık, arttıracağız.

Moscow Mosbuild is an exhibition that we consider to be an important initiative for our company in 2019. Mosbuild Fair, the largest building fair in Russia and the region, was successfully held in Moscow on April 2-5 this year. As Expotim, we  have provided an important support to Turkey’s representation  with a successful national participation organization. In return our success, from the year 2020 we as Expotim, have earned the right to be the only representative of Turkey MosBuild fair in the sense of both national and individual participation. The Mosbuild Building and Interior Decoration Fair which is  supported by the Ministry of Commerce, brought 77,000+ visitors and 1,200 exhibitors from 65 countries to this year. The fair which is participated by 45 companies from our country, is an effective organization for Eastern Europe, as well as Central Asia. The fair is attended by visitors from 82 different regions of Russia, including the autonomous states of various sizes and the most remote regions. We increased and will increase the efficiency of our exporter companies  in the Russian market  with broader Turkey pavillion that will be organized within the sectors as part of national participation.

Yine 2019 yılında Moskova Mosbuild Fuarı ile ilgili önemli başarılardan bazıları; fuara katılan ziyaretçilerin %83’ü alım yapma amaçlı fuarı ziyaret ettiklerini dile getirmişler. Bu da fuar katılımcılarının neden %90 gibi yüksek bir rakamla fuardaki ziyaretçi kalitesinden memnun olduğunu açıklıyor ki fuarlar için bu ulaşılması çok da kolay olmayan yüksek bir rakamdır. 2019 yılında özellikle Roca, Hansgrohe, Geberit, Cersanit ve Duravit gibi banyo-seramik sektörünün devlerinin yer aldığı, bunlara Euro Decor, Benjamin Moore, Döcke ve Profil Doors gibi uluslararası kapı-pencere ve iç dizayn firmalarının katıldığı fuar sonrasında, 2020 yılında Moskova Mosbuild Fuarı daha büyük ve daha geniş katılımlı bir fuar olacaktır.

Again in 2019, some of the important achievements of Moscow Mosbuild Fair are; 83% of the visitors attending the fair stated that they visited the fair in the purpose of purchasing. This explains why the exhibitors are satisfied with the quality of visitors at the fair with a high figure of 90%, which is not easy to reach for fairs. In 2020, Moscow Mosbuild Fair will be a larger and wider exhibition after the fair in 2019, which included giants of the bathroom-ceramics sector such as Roca, Hansgrohe, Geberit, Cersanit and Duravit, and which were attended by international door-windows and interior design companies such as Euro Decor, Benjamin Moore, Döcke and Profil Doors.

  • Yine körfez bölgesindeki önemli ülkelerden biri Katar’da da fuar düzenlemektesiniz. Şu an siyasi-ekonomik konjonktür göz önüne alınınca, sizce bu fuar çok önem arz etmiyor mu?
  • You are also organizing a fair in Qatar, one of the important countries in the Gulf region. When the political-economic conjuncture is considered at the moment, do you think this fair is not very important?

Bildiğiniz gibi, Katar tüm dünyada kişi başına düşen 130bin $ satın alma gücü paritesi (PPP) ile en zengin ülke konumunda. Diğer körfez ülkeleri gibi, Katar da petrol bağımlı ticari yapısını farklı sektörlerle çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sektörlerin en başında ise yapı ve inşaat sektörü gelmekte ve ülkede birçok mega proje hayata geçirilmektedir. Ayrıca, sizin de sorunuzda değindiğiniz gibi, şu an çevre ülkeleri ile ilişkileri gerileyen bir ülke olarak Katar, mevcut siyasi ortamda Türkiye ile yakınlaşmaktadır. Türkiye’nin mevcut siyasi ortam sayesinde neredeyse Katar’da tek pazar haline gelmesi, ticari olarak ülkemize yeni iş ortaklıkları, daha güçlü ticari bağlar ve sayısız iş birliği imkânı yaratmaktadır. Örnek olarak, geçen sene Katar’a sadece yapı malzemeleri sektöründe yaptığımız ihracatımız 260 milyon doları aşmıştır.

As you know, Qatar is the richest country in the world with $ 130 thousand purchasing power parity (PPP) per capita. Like other Gulf countries, Qatar aims to diversify its oil-dependent commercial structure with different sectors. At the top of these sectors is the building and construction sector and many mega projects are being implemented in the country. Also, as you mentioned in your question, the moment relations with neighboring countries as a regressive country Qatar, approaches with Turkey in the current political environment. By the means of  current political environment, Turkey’s becoming almost a single market in Qatar, creates opportunities to our country for new commercial partnerships, stronger trade links and numerous cooperation. As an example, our exports to Qatar in the construction materials sector alone exceeded $ 260 million last year.

Ayrıca; 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da yapılacak olması da Katar’da inşaat ve altyapı piyasasını canlandıran ayrı bir etken. Dünya Kupası projeleri kapsamında haftada 500 milyon $ harcama yapan Katar’da inşaat ve altyapı piyasası şu anda en hareketli günlerini yaşıyor. Ülke tanıtımı için de çok önemli olan bu uluslararası turnuvaya kadar Katar’ın ayırdığı bütçe ise 220 Milyar (USD) dolardır.

Katar’da, Expotim & Ladin Grubu olarak biz; düzenlendiği ülkelerin en büyük ve en geniş katılımlı fuarları olmayı başaran, Dubai’den sonra en büyük ikinci yapı fuarı olmaya aday The BIG 5 fuarının Türkiye milli katılımını organize etmekteyiz. Tam adı, The BIG 5 Construct Qatar yapı ve yapı malzemeleri fuarı olan bu fuara 2018 yılında 34 Türk firması katılmıştır. 2019 yılında ikinci kez düzenlenecek olan bu organizasyonda Türk firmalarının yoğun ilgisi sebebiyle, geçen seneki katılımcı sayımızın üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz.

Also; The fact that the 2022 World Cup will be held in Qatar is another factor that revives the construction and infrastructure market in Qatar. The construction and infrastructure market in Qatar, which spends $ 500 million a week as part of World Cup projects, is currently experiencing its most active days. Qatar’s budget for this international tournament, which is also very important for the promotion of the country, is 220 billion dollars.

In Qatar, we as Expotim & Spruce Group; we organize Turkey national participation of The BIG 5 trade fair which managed to become the largest and most widely attended fairs in the country of issuance, and which is candidate to be the second largest building exhibition after Dubai. The full name, The BIG 5 Construct Qatar, is the fair for construction and building materials. In this organization, which will be held for the second time in 2019, we believe that due to the intense interest of Turkish companies, we will surpass the number of participants last year.

 

Çağatay ERŞAHİN

Expotim & Ladin Grubu / Expotim & Ladin Group

Genel Müdür Vekili / Deputy General Manager

 

 

 

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER
sanalbasin.com üyesidir

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.