Business World Global

Barry Callebaut sürdürülebilirlikte vites yükseltti

Barry Callebaut sürdürülebilirlikte vites yükseltti
22 Mayıs 2023 - 12:12

Dünyanın lider yüksek kaliteli çikolata ve kakao ürünleri üreticisi olan Barry Callebaut, sürdürülebilir çikolata üretimine yönelik aksiyon ve hedeflerini içeren “Forever Chocolate” planını, 2025 yılı sonrasını da kapsayan yeni ek hedeflerle güncelledi. Buna göre Grup, 2030’a kadar çiftçi desteğini artırmayı, tüm ürünlerinde sürdürülebilir kaynaklar ile üretim yapmayı, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çabalarını genişletmeyi ve 2050 yılına kadar net sıfır bir şirket olmayı hedefliyor.

Çikolatanın geleceği konusunda sorumluluk alan Barry Callebaut, 2016 yılında oluşturduğu “Forever Chocolate” programı ile çikolata tedarik zincirindeki en büyük sürdürülebilirlik sorunlarını ele almaya ve çikolatanın çiftlikten damaklara ulaşana kadarki yolculuğunda yaşanan sorunların giderilmesi için adımlar atmaya devam ediyor. Barry Callebaut oluşturduğu yol haritası ile 2025 yılına kadar doğaya saygılı ve karbon pozitif üretim, sıfır çocuk işçilik, 500 bin’den fazla kakao üreticisinin refahının yükseltilmesi ve yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklar ile üretim hedefleri belirlemişti. Lider çikolata ve kakao üreticisi şimdi bu hedeflerde vites yükselterek, “Forever Chocolate” hedeflerini 2025 yılı sonrasını da kapsayacak şekilde genişletti.

Barry Callebaut’un 2050’ye uzanan ek hedefleri yüzde yüz sürdürülebilir kaynak kullanımını, kakao çiftliği topluluklarına yönelik artırılmış maddi manevi destekleri, çocuk işçiliğini azaltmaya yönelik keskin taahhütleri ve karbon nötr bir şirket olmayı içeriyor.

Kakao çiftçileri için dönüştürücü yeni bir model

Bugüne dek 250 bin kakao çiftçisine refah sağlayan Barry Callebaut, 2025 yılına kadar ağına dahil ettiği çiftçi sayısını ikiye katlamayı öngörüyor. Grup, bu mevcut taahhüdüne çiftçi gelişimini destekleyecek bir ekleme de yaptı. Buna göre Grup, kamu ve özel sektör paydaşlar ile birlikte 2030’a kadar kakao çiftçileri için gelir artışı sağlayan dönüştürücü bir üretici modelini hayata geçirmek için harekete geçecek. Bu nedenle Barry Callebaut, ileriye dönük odağını çiftçi eğitiminden çiftçilere girdi desteği sağlamaya doğru kaydırıyor. Bu girdi destekleri, tarım ekipmanları, toprak ve iş gücü sübvansiyonu, ek primler gibi başlıkları içeriyor. Atılacak bu adımlar, verimliliği artırmak, küçük toprak sahibi kakao çiftçilerini yoksulluktan kurtarmak ve onlara sürdürülebilir gelir sağlamak açısından büyük önem arz ediyor.

Çocuk işçiliğine tolerans yok

Barry Callebaut, tedarik zincirinden çocuk işçiliğini ortadan kaldırma taahhüdünü de güçlendirdi. 2025 yılına kadar, tüm tedarik zinciri İnsan Hakları Durum Tespiti yükümlülüklerine göre değerlendirilecek ve tespit edilen tüm çocuk işçiliği vakaları düzeltilecek. 2030 yılına kadar ise Barry Callebaut’un ağındaki tüm çiftçi toplulukları insan haklarına saygılı bir yapıya getirilecek. Buna yönelik,hem özel hem de kamu sektörü iş birliğiyle başta kakao çiftçisi topluluğu düzeyinde Çocuk Koruma Komiteleri kurulması ve çocukların kaliteli eğitime erişimin sağlanması olmak üzere uygun altyapının oluşturulması için harekete geçilecek

Küresel ısınmayla mücadele için kolektif çabaya destek

Paris İklim Anlaşması’nın emisyon azaltma hedeflerine uyum için Barry Callebaut, karbon telafisi ya da dengelemesi yerine tarımsal ormancılık yoluyla karbon azaltımına daha fazla odaklanacak. Bir başka deyişle 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlandırmaya yönelik küresel çabalara uygun olarak Barry Callebaut, çevresel ayak izini karbondan arındıracak. Bu iddialı hedef sayesinde eden Barry Callebaut, 2050 yılına kadar net sıfır bir şirket olmayı hedefliyor. Karbonsuzlaşma çabalarına ek olarak Grup, 2025 yılına kadar orman pozitif olmayı da amaçlıyor.

Güçlendirilmiş şeffaflık taahhüdü

Barry Callebaut, 2030 yılına kadar tüm ürünlerinde çiftlik seviyesine kadar izlenebilirlik ve kakao dahil tüm içeriklerinin yüzde 100 sertifikalı veya onaylı olmasını da taahhüt ediyor. Sertifikasyon sadece bir başlangıç noktası olduğundan, sektör genelinde sürdürülebilirlik standartları ve programları oluşturmak sürdürülebilir hammadde tedariki için çok önemli. Bu nedenle Grup, süt ürünleri, palm yağı, hindistan cevizi ve fındık da dahil olmak üzere tedarik ettiği tüm içerikler için sürdürülebilirlik standartlarını tanımlamak ve uygulamak üzere son altı yıldır hem tedarikçilerle hem de sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışıyor. Bundan sonrasında da çalışmaya devam edecek.

Bu ek hedeflerle ilgili açıklama yapan Barry Calebaut Global Kakao Birimi Başkanı Steven Retzlaff Peter Boone,“Sektörde büyük bir dönüşüm başlattığımız Forever Chocolate hareketi, doğası gereği dinamik bir yapıda. Sürdürülebilir bir tedarik zincirinin gereklilikleri doğrultusunda programımız da sürekli gelişiyor ve dönüşüyor. Analizlerimiz ve uzmanlardan aldığımız danışmanlık neticesinde etkimizi güçlendirecek güncellemeler yaptık, hedeflerimizi 2025 yılının ötesine taşıdık. Ek hedeflerimiz planlı hareket etmeyi, kalıcı ve sistemli politikalar oluşturmayı ve yapısal değişikliği gerektiren uzun soluklu bir yolculuk. Bu sebeple kamu iş birliğine de ihtiyacımız var.”dedi.

“Forever Chocolate” ile son altı yılda alınan somut sonuçlar

Barry Callebaut, Forever Chocolate programı ile kakao ve çikolata üretimi zincirinde bir dönüşüm başlatarak, halihazırda birçok somut sonuca imza attı. Dünyanın önde gelen ESG derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan ölçümlemeler de Forever Chocolate’ın sürdürülebilir çikolatayı bir norma dönüştürme, kakao tedarikinin geleceğini güvence altına alma ve çiftçi geçim kaynaklarını iyileştirme konularındaki başarısını teyit ediyor.

Programının uygulanmaya başladığı 2016 yılından bu yana Barry Callebaut yaklaşık 250 bin kakao yaşam standartlarının yükselmesine destek olarak yoksulluktan kurtardı. Doğrudan kaynak sağladığı çiftçi gruplarının yüzde 81’inde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik takip ve iyileştirme sistemlerini hayata geçirdi. Karbon emisyonlarını azaltmak ve etkin kaynak kullanımı için de çalışmalar yürüten Barry Callebaut’nun bir ton ürün başına karbon yoğunluğu yüzde 18’den fazla düştü. Grup doğrudan tedarik zincirindeki çiftliklerin yaklaşık yüzde 80’inde izlenebilirlik sağladı. Bu sayede bugün Barry Callebaut’nun sattığı 2 Üründen 1’i yüzde 100 sürdürülebilir çikolata veya kakao içeriyor.

Cocoa Horizons Vakfı ile iş birliği sürecek

Barry Callebaut, 2050’ye uzanan güncellenmiş sürdürülebilirlik yolculuğunda da kakao çiftçileri arasında işçilik ve girişimciliği destekleyen Cocoa Horizons Vakfı ile iş birliğini sürdürecek.

2016 yılından bu yana 122 milyon İsviçre Frangının üzerinde bir fon elde eden Grup, bu fonu çiftçilerin verimliliğinin ve gelirlerinin artırılmasına, çocuk işçiliğinin giderilmesine, ormansızlaşma ile mücadele edilmesine ve net sıfır emisyona ulaşılmasına yönelik faaliyetlerde kullandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.

[reklam]