Business World GlobalTüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri

#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Yeni Normalin Alt Maddesi; Yeni İş Hayatı / The Sub-Item of The New Normal; The New Business Life

Yeni Normalin Alt Maddesi; Yeni İş Hayatı / The Sub-Item of The New Normal; The New Business Life
128.883
08 Eylül 2020 - 11:19

Salgının ne kadar süreceği, sosyal izolasyon önlemlerinin getirdiği ekonomik problemlerin nasıl çözüleceği, çalışma hayatının nereye evrileceği, hatta virüse karşı bir ilaç ya da aşının ne zaman bulunacağı gibi kafalarda oluşan sorular, endişe ve kararsızlık gibi duyguları tetikledi.

Questions such as how long the epidemic will last, how the economic problems brought by social isolation measures will be solved, where the working life will evolve, and even when a drug or vaccine against the virus will be found triggered feelings such as anxiety and indecision.

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu kariyer.net’in genel müdürü Fatih Uysal: “Koronavirüs ve iş hayatı araştırması, çalışma hayatının nabzını tuttu, global ve yerel kurumların aldığı kararlara sağlam bir temel oluşturdu” şeklinde konuşurken, Curiosity Kurucusu Fulya Durmuş, uzaktan çalışma konusunu irdeledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, pek çok alanda olduğu gibi çalışma hayatında da köklü değişimlere yol açarken, beraberinde birçok belirsizlik getirdi. Salgının ne kadar süreceği, sosyal izolasyon önlemlerinin getirdiği ekonomik problemlerin nasıl çözüleceği, çalışma hayatının nereye evrileceği, hatta virüse karşı bir ilaç ya da aşının ne zaman bulunacağı gibi kafalarda oluşan sorular, endişe ve kararsızlık gibi duyguları tetikledi.

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net; bu belirsizlik döneminde, “HR Pulse” araştırma serisi kapsamında Curiocity ile “Koronavirüs ve İş Hayatı” araştırmasını hayata geçirdi. Buradaki temel amaç, belirsizlikler ile dolu bu dönemde İnsan Kaynakları Ekosisteminin nabzını tutmak, sektörü veriler ile yönlendirmek oldu.

While Turkey’s largest online employment platform kariyer.net general manager Fatih Uysal  was talking as: “The coronavirus and business life research has taken the pulse of business life, and has created a solid foundation for the decisions taken by global and local institutions”, Fulya Durmuş, Founder of Curiosity, discussed the issue of working remotely. While the pandemic, which has affected the whole world, caused radical changes in business life as in many areas, it brought many uncertainties with it. Questions such as how long the epidemic will last, how the economic problems brought by social isolation measures will be solved, where the working life will evolve, and even when a drug or vaccine against the virus will be found triggered feelings such as anxiety and indecision. Turkey’s largest online employment platform Kariyer.net; launched the “Coronavirus and Business Life” research with Curiocity as part of the “HR Pulse” research series in this period of uncertainty. The main purpose here was to keep the pulse of the Human Resources Ecosystem in this period that is full of uncertainties and to direct the sector with data.

“Koronavirüs ve İş Hayatı” Araştırmasından Çarpıcı Sonuçlar

Pandeminin iş hayatında ortaya koyduğu en radikal değişim, evden / uzaktan çalışma konusundaki önyargıları kırması oldu. Örneğin; ilk araştırmada evden çalışma konusundaki görüşlerin, çalışanlar ile İK yetkililerini 3 kampa böldüğü görüldü. Evden çalışmanın daha verimli olduğunu düşünenler de daha az verimli olduğunu düşünenler de; odaklanma ve motivasyon ile ilgili nedenlerle bu yorumu yaptıklarını söylüyordu. Çalışanların yaklaşık yarısı evde ya da ofiste çalışmanın verimlerinde bir fark yaratmadığını belirtiyordu.

Evden çalışmanın daha az verimli olduğunu düşünen İK yetkililerinin oranı ise çalışanlardan daha fazlaydı. Araştırmanın sekizinci dönem sonuçlarına bakıldığında ise evden/uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirmesini ister misiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre; ikinci dönem sonuçlarından bu yana evden çalışmanın kalıcı hale gelmesini isteyenlerin oranının %35‘ten %50’ye yükseldiği görüldü. Bir başka tabirle her 2 çalışandan 1’i bu modelin kalıcı hale gelmesini istiyor. Bu sonuç, şirketlerin normalleşmeyle birlikte ofise dönmeye başlamasına rağmen, uzaktan çalışmanın önümüzdeki dönemde yeni normalin bir parçası olarak hayatımızda olmaya devam edeceğine işaret ediyor. Hem çalışanların bu talebi hem de bu dönemde elde edilen pozitif sonuçlar, şirketlerin de bu modele sıcak bakmasını sağladı. Buradan da anlaşılıyor ki, uzaktan çalışma post-korona döneminin en net çıktısı olacak.

STUNNING RESULTS FROM ‘THE CORONAVIRUS AND BUSINESS’ SURVEY

The most radical change that the pandemic has brought about in business life has been to break prejudices about working from home / remotely. For example; In the first survey, it was seen that the views on working from home divided employees and HR officials into 3 camps. Those who think that working from home is more efficient and less efficient; both said that they made this comment for reasons related to focus and motivation. About half of the employees said working at home or in the office did not make a difference in their productivity. The proportion of HR officials who thought working from home was less efficient was higher than employees. When  the eighth term results of the study are considered, according to the answers given to the question ” would you like it to make the home / remote working system permanent? “; Since the results of the second period, the rate of those who want to work from home to become permanent has increased from 35% to 50%. In other words, 1 out of every 2 employees want this model to become permanent. This result points out that although companies are starting to return to the office with normalization, remote working will continue to be a part of the new normal in the coming period. Both the demands of the employees and the positive results, which are achieved in this period, made the companies lean towards this model. It is understood from here that remote working will be the clearest output of the postcorona period. Research results; showed that employers’ approaches during the epidemic period can leave deep marks on employer brands. While 41% of the employees who participated in the first study stated that their loyalty to their companies increased in this process, the rate of those who said that their loyalty decreased was 30%. On the other hand, 36% of the employees said they did not trust the management of their company. 85% of the employees answered “No” to the question of “Does your company make additional applications to increase your motivation in this difficult period?”. It was observed that the companies increased their actions in this regard over time. Although the number of companies implementing additional applications to increase the motivation of employees in the first phase of the normalization process and returning to office (7th period), it has been witnessed that this rate has decreased significantly in the last period.

Araştırma sonuçları; işverenlerin salgın dönemindeki yaklaşımlarının, işveren markalarında derin izler bırakabileceğini gösterdi.

İlk yapılan araştırmaya katılan çalışanların %41’i bu süreçte şirketlerine olan bağlılıklarının arttığını söylerken, bağlılığının azaldığını söyleyenlerin oranı %30 oldu. Öte yandan çalışanların %36’lık kısmı, şirketlerinin yönetimine güvenmediğini söyledi. “Bu zorlu bir dönemde şirketiniz motivasyonunuzu artırmak için ek uygulamalar yapıyor mu?” sorusuna, çalışanların %85’i “Hayır” cevabını verdi. Şirketlerin bu konudaki aksiyonlarını zamanla artırdığı görüldü. Normalleşme sürecinin ve ofise dönüşlerin ilk etabında (7. dönem) çalışanların motivasyonunu artırmak için ek uygulamalar yapan şirketlerin sayısı artmış olsa da son dönemde bu oranın anlamlı şekilde düştüğüne tanık olundu.

Çalışma Hayatında Korona Sonrası Dönemde Neler Değişecek?

– İş dünyası, iş yapış şekillerini ‘yeni normal’e göre planlayacak. Konjonktürel gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlamak, bundan sonraki dönemde iş dünyasında başarının temel anahtarı olacak.

– Çalışanlardan ve liderlerden beklenen yetkinlikler değişecek. Hangi becerilere sahip olduğunun ve işine ne kattığının ön plana çıktığı günümüzde, farklı görev ve işlere de hızlıca uyum sağlayan yetenekler çalışma hayatında tercih nedeni olacak.

– Beyaz yakalıların dayanıklılık, esneklik, çeviklik, çoklu düşünme yeteneği, etkili iletişim, stresle başa çıkma, belirsizliğe hızlı uyum sağlama, problem çözme, yeniliği kucaklama gibi konularda kaslarını geliştirmesi gerekecek. Dijitalleşmenin bu denli hız ve önem kazandığı bir dönemde, ‘Dijital yaka’ kavramı hayatımıza girecek. Bu grubun nasıl yönetileceğinin İK tarafında değerlendirilmesi gerekecek ve performans yönetimi tarafının da yeni çalışma düzenine uyum sağlaması beklenecek.

– Uzaktan liderlik konusunda yöneticilerin eğitilmesi ihtiyacı doğarken; dostluğun, duyguların ve empatinin yoğun olduğu liderlik kavramlarının önemi artacak. İş liderlerinin, yeni koşullara uyum sağlamak için stratejik vitesleri hızla değiştirmede daha da ustalaşması beklenecek. Doğru zamanda doğru aksiyonları alarak değişimi yönetmek, istihdamın sürekliliğini sağlayarak güven yaratmak, ekosistemin sürekliliğini sağlamak, işlerin nasıl daha verimli yapılacağına odaklanmak ve doğru motivasyonu sağlamak, her zamankinden daha önemli bir meziyet haline gelecek.

WHAT WILL CHANGE IN WORKING LIFE AFTER THE CORONA?

The business world will plan their way of doing business according to the “new normal”. Adapting quickly to cyclical developments will be the key to success in the business world in the next period.

The expected competencies of employees and leaders will change. In today’s world, where skills and what they contribute to their work are at the forefront, skills that adapt quickly to different tasks and jobs will be the reason for preference in business life.

White-collar workers will need to develop their muscles in subjects such as endurance, flexibility, agility, multi-thinking ability, effective communication, coping with stress, adapting quickly to uncertainty, problem solving, and embracing innovation. In a period where digitalization gains such speed and importance, the concept of “digital collar” will enter our lives. How this group will be managed will need to be evaluated on the HR side and the performance management side will be expected to adapt to the new working order.

While the need to train managers about remote leadership arises; the  importance of Leadership concepts, in which friendship, emotions and empathy are intense, will increase. Business leaders will be expected to become even better at quickly shifting strategic gears to adapt to new conditions. Managing change by taking the right actions at the right time, creating trust by ensuring the continuity of employment, ensuring the continuity of the ecosystem, focusing on how to do things more efficiently and providing the right motivation will become more important than ever.

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER
sanalbasin.com üyesidir

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.