Business World GlobalTüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri

#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

YENİ NORMALDE SCHNEIDER ELECTRIC

YENİ NORMALDE SCHNEIDER ELECTRIC
113.093
13 Eylül 2020 - 13:32

Schneider Electric, verimlilik ve sürdürülebilirlik için sağladığı dijital enerji ve otomasyon çözümleriyle öne çıkıyor. Aynı zamanda firma; evler, binalar, veri merkezleri, altyapılar ve endüstriler için dünyanın önde gelen enerji teknolojilerini entegre çözümlerle birleştiriyor. Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, koronavirüs salgınıyla beraber firmanın izlediği stratejiyi, müşteri ilişkilerini, iş sürekliliği ve toplumsal çalışmalarını anlattı.

Schneider Electric stands out with its digital energy and automation solutions for efficiency and sustainability.Also the company combines the world’s leading energy technologies with integrated solutions for homes, buildings, data centers, infrastructures and industries. Schneider Electric Turkey, Central Asia and Pakistan President Bora Tuncer, talked about the strategy, customer relations, business continuity and social works of the company with the coronavirus outbreak.

Pandemi sürecini nasıl yönettiniz? İlk etapta aldığınız ek önlemler, koruyucu tedbirler nelerdi?

Covid-19 dönemi başlar başlamaz bizim için her şeyden önemlisi her zaman çalışanlarımızın, ailelelerinin ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği oldu. Ülkemizde ilk vaka görülür görülmez hemen şirket içinde çalışma grupları oluşturduk. Böylelikle hem genel merkezimiz, hem de fabrikalarımız ve dağıtım merkezimizde globalin ve yerel otoritelerin yönlendirmeleriyle gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini hayata geçirmeye başladık.  Yerel yetkililerle koordineli bir şekilde; Schneider Electric tesislerine sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kontrollü erişim; kişisel koruma ekipmanının gerektiği gibi kullanılması; sıhhi temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin artırılması; uygun olduğunda dijital araçları kullanarak güvenlik, hijyen, uzaktan erişim ve alternatif çalışma çözümleriyle ilgili paydaşlara net bilgiler verilmesi gibi Covid-19 protokollerimizi hayata geçirdik. Ayrıca herkesin güvenliği için tesis ziyaretleri ve servis müdahalelerinden önce müşterilerle koordinasyon sağlanması da önlemlerimiz arasında yer alıyor.

How did you manage the pandemic process? What were the additional measures and precautionary actions you took during the first stage?

From the very beginning of the Covid-19 outbreak, the health and safety of our employees, their families and our customers have always been of paramount importance for us. As soon as the first case was detected in our country, we immediately set up working groups within the company. Therefore, we started to implement all necessary health and safety measures with the guidance of global and local authorities in our headquarters, our factories and our distribution center. In coordination with the local authorities, we implemented our Covid-19 protocols such as controlled access to Schneider Electric facilities in accordance with social distancing rules, the correct use of personal protective equipment, increasing the sanitary cleaning and disinfection measures, and providing stakeholders with clear information on security, hygiene, remote access and alternative work solutions using digital tools when applicable. In addition, ensuring coordination with the customers prior to the facility visits and service interventions is also among our precautions for the safety of everyone.

Bu süreçte çalışanlarınız için nasıl önlemler aldınız? İş sürekliliğini sağlarken sağlıklarını korumak adına neler yaptınız?

Covid-19 sürecini destekleyen en önemli unsurlardan biri şirket içi şeffaf ve hızlı iletişim oldu. Çalışanlarımızı yaptığımız düzenli dijital toplantılar ve intranet aracılığı ile devamlı bilgilendirdik ve her şeyden önce onları dinledik ve sorularına cevap verdik. Diğer yandan dijital öğrenme bu dönem oldukça hızlandı. Her bir çalışanımız son 3 ay içinde ortalama  15 saatlik online eğitim aldı. Bu zorlu dönemde çalışanlarımızın psikolojik ve kişisel gelişimlerine yönelik geliştirdiğimiz dijital araçları daha etkin kullanarak bilinçli farkındalık (mindfulness) konusunda fayda sağladık.

Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın çalışma alanlarını kendilerinin seçmelerini sağladık. Böylece bir yandan uzaktan çalışma sistemini deneyimle imkânı bulurken bir yandan da gerekli alt yapı ihtiyaçlarını belirleyip, anlık destek sağlayabiliyoruz.Ofiste çalışmak isteyen çalışma arkadaşlarımızın, çalışacakları günleri belirleyebilecekleri online platformumuz Rezervasyon Uygulaması’nı oluşturduk. Ofise gelen arkadaşlarımızın girişte ateşlerini ölçüyor, maske, tek kullanımlık masa kâğıdı ve eldivenlerini teslim ediyoruz. Oturma alanlarını da sosyal mesafeyi gözetecek şekilde düzenledik.

Aynı zamanda Schneider Electric Global’de başlatılan çalışmanın yeni ve daha verimli yollarını  çalışanlarımıza daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzde hayata geçirmeye karar verdik.  Amacımız, daha akıllı, daha dijital, daha esnek bir çalışma alanı oluşturmak. Böylelikle çalışanlarımızın daha etkileşimde ve paylaşımda bulunabileceği aynı zamanda nitelikli kişisel gelişim ve well-being aktivitelerine de katılabileceiği kısacası şirkete aidiyet duygusunu da hissedecekleri bir ortam oluşturmayı istiyoruz.

Elbette, sadece ofis çalışanlarımızı değil, sahada yer alan satış ekiplerimiz için de önlemler aldık. Onlar için Covid otelleri olarak adlandırabileceğimiz, hijyen anlamında en üst düzeyde hizmet veren oteller ile anlaştık.

What kind of measures did you take for your employees during this process? What measures did you take to protect their health while ensuring business continuity?

One of the most important factors that supported the Covid-19 process was the transparent and fast communication within the company. We consistently informed our employees through the regular digital meetings we held and via intranet, and most importantly, we listened to them and answered their questions. On the other hand, digital learning has accelerated to a considerable extent during this period. Each one of our employees received an average of 15 hours of online training in the past 3 months. During this challenging period, we gained advantage from mindfulness using the digital tools we developed for the psychological and personal development of our employees more effectively.

During the process of the pandemic, we allowed our colleagues to choose their own workspaces. Therefore, while we have the opportunity to experience the remote working system, we can also identify the required infrastructure needs and provide instant support. We set up our online platform, the Booking Application, where our colleagues who would like to work in the office can indicate the days they will be in the office. When our colleagues come to the office, we perform temperature checks at the entrance, and give them their masks, disposable table papers and gloves. We also arranged the seating areas according to the social distancing rules.

We also decided to carry out new and smarter ways of working initiated by Global and our goal is to create a smarter, more digital and more flexible workspace. Therefore, we want to create an environment where our employees can interact and share things with each other, and participate in quality personal development and well-being activities, in short, feel a sense of belonging to the company.

Of course, we have taken measures not only for our office workers, but also for our sales teams working on the field. For them, we have entered into agreements with the hotels that provide the highest level of service in terms of hygiene, which we can call Covid hotels.

Müşterileriniz için yaptığınız özel çalışmalarınız oldu mu? COVID-19 sürecinde müşteri ilişkilerini nasıl yürütüyorsunuz?

Yaşanan süreç toplumsal sağlığın yanı sıra ekonomik refah için de bir tehdit, bu sebeple iş sürekliliğini desteklemek de oldukça önemli. Bu kapsamda müşterilerimize ve iş ortaklarımıza uzaktan yönetim olanaklarının yanı sıra 7/24 müşteri desteği ve teknik destek sunuyoruz.

İş ortaklarımızla dijital olarak iletişim kurabilmek için belirli aralıklarla online toplantılar düzenliyoruz. Ayrıca Son 3 ayda dijital araçlar sayesinde 60’dan fazla online müşteri semineri düzenledik.

Schneider Electric olarak müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamaya devam etmek istiyoruz.  Korona virüs ile birlikte, bir süredir sorgulanan binaların verimlilik ve sürdürülebilirlik bağlamında yeterlilikleri daha da fazla sorgulanmaya başladı.  Bu bağlamda en çok öne çıkan sektörler ise enerjinin kritik olduğu hastane, fabrikalar, veri merkezleri ve gıda sektörü oldu.  COVID-19 döneminde kritik altyapıyı ve iş sürekliliğini korumak amacıyla önemli projeler gerçekleştirdik.

Bununla birlikte; “operasyonların uzaktan yönetilmesi”, “Yeni Normalde Siber Güvenlik”, “tedarik zinciri yönetiminin mevcut duruma adaptasyonu”, “kârlılığın korunması” ve “mevcut kaynaklarla daha fazlasının elde edilmesi” konuları mevcut ve potansiyel müşterilerimizden gelen çözüm talepleri olarak göze çarpıyor.

Did you take any special precautions for your customers? How do you conduct customer relations during the COVID-19 process?

The period we have been going through is a threat to economic welfare as well as social health, therefore ensuring business continuity is very important. Within this scope, we provide our customers and business partners with 24/7 customer support and technical assistance in addition to remote management opportunities.

We regularly hold online meetings to digitally communicate with our business partners. In addition, we have also organized more than 60 online customer seminars with the help of our digital tools in the last 3 months.

As Schneider Electric, we want to continue rapidly meeting the expectations of our customers and business partners. After the emergence of the coronavirus, the competencies of buildings in terms of efficiency and sustainability, which were already questioned for some time, have started to be questioned even more meticulously. In this context, the most prominent sectors have been hospitals, factories, data centers and the food sector in which energy is critical. During the era of COVID-19, we have performed significant projects to protect critical infrastructure and business continuity.

However, the issues of “remote management of operations”, “Cyber Security in the New Normal”, “adaptation of supply chain management to the current situation”, “protection of profitability” and “obtaining more with the current resources” stand out as solution requests received from our current and potential customers.

Bu dönemde yaptığınız toplumsal çalışmalar oldu mu?

Sosyal inovasyon ve toplumsal ilişkiler yoluyla eğitime, enerji açığının azaltılmasına ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılmasına yatırım yapan Schneider Electric Vakfı tarafından Covid-19 acil durum yardımlarına destek olarak Tomorrow Rising Fonu devreye alındı. Fon bugüne kadar 60’tan fazla ülkede 460 binden fazla insana ulaşarak, acil yardım projeleri ile bu krizi aşmalarına yardımcı oldu. İlk kriz döneminin ardından Tomorrow Rising Fonu, bugün toplumların pandeminin sonuçlarıyla mücadele ederken ihtiyaç duyacağı eğitimi sağlamak için çalışıyor.

Schneider Electric Türkiye olarak bizler de TOÇEV-Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer aldık.  COVID-19 sürecinin negatif etkilerini hisseden pek çok aileye gıda yardım paketleri ulaştırmaya devam ediyoruz.

Did you carry out any social works during this period?

In order to support Covid-19 emergency aids, the Tomorrow Rising Fund has been commissioned by Schneider Electric Foundation, which invests in education through social innovation and social relations, in the reduction of the energy deficit, and raising awareness on sustainability. This fund has reached more than 460 thousand people in more than 60 countries up until today, helping them overcome this crisis by means of emergency aid projects. Following the first crisis period, the Tomorrow Rising Fund is now working to provide the awareness that communities will require while struggling with the consequences of the pandemic.

As Schneider Electric Turkey, we have also supported families in need by means of TOÇEV-Tuvana Keep Children In School Child Education Foundation. We continue to deliver food aid packages to many families affected by the negative effects of the COVID-19 period.

Bora Tuncer

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı

Schneider Electric Turkey, Central Asia and Pakistan Cluster President

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER
sanalbasin.com üyesidir

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.