Business World GlobalTüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri

#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Türkiye’nin Potansiyeli Büyük. / Turkey’s Potential is Large

Türkiye’nin Potansiyeli Büyük. / Turkey’s Potential is Large
80.732
13 Eylül 2020 - 13:50

Temelleri 1974 yılında atılan ve “Cam Merkezi” adı altında faaliyetlerini sürdüren firma, 2019 yılı itibariyle üretim ve ticari faaliyetlerini Yorglass çatısı altında sürdürmeye başladı. Düzcam sektöründe önemli bir yere sahip olan Yorglass, endüstriyel cam işleme alanında da faaliyet gösteriyor ve uluslararası bir vizyonu benimsiyor.

1988 yılında Ege Bölgesi’ndeki ilk ısıcam tesisini kuran ve 1989 yılında ilk dekoratif cam üretimini gerçekleştiren şirket bugün, üretim ve ticari faaliyetlerini; Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya iş üniteleri altında Türkiye’nin 5 farklı şehrindeki tesislerinde gerçekleştiriyor. Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar ile düz cam sektörünü, firmanın 2020 hedeflerini ve faaliyetlerini konuştuk.

The Company, having its foundations laid in 1974 and continuing its activities under the name of “Glass Center”, started to carry out its production and commercial activities under the roof of Yorglass as of 2019. Yorglass which has an important place in the flat glass industry,  also operates in the field of industrial glass processing and adopts an international vision.

The company, which established the first insulating glass plant in the Aegean Region in 1988 and realized the first decorative glass production in 1989, today produces and performs commercial activities under the business units; Yorglass Trade, Yorglass Satine, and Yorglass Commercial Refrigeration, Yorglass White Appliances, in the plants at 5 different cities of Turkey. We talked to Yorglass CEO, Semavi Yorgancılar, about the flat glass industry, the company’s 2020 goals and activities.

Yorglass’ın kuruluş hikayesi nedir?  Temelleri nasıl atıldı?

1974 yılında sanayicilikteki tecrübesi ile Yorsan markasını kuran ismet Yorgancılar, cam sektörüne ilk adımı attı. Türkiye’nin 5 farklı şehrinde 6 farklı işletmeyle bine yakın insana istihdam sağlayan güçlü bir şirketin temelleri de böylece atılmış oldu.  1989 yılında Türkiye’de ilk dekoratif cam üretimi gerçekleştirildi ve Ege Bölgesi’ndeki ilk ısıcam tesisi kuruldu.

What is the foundation story of Yorglass? How were the foundations laid?

Ismet Yorgancılar, which established the Yorsan brand with its experience in industrialism, took the first step into the glass industry in 1974. A strong company that provides employment for close to a thousand people at 5 different cities in Turkey with six different operating foundations  was also founded so.

Cironuz ve çalışan sayısı gibi şirketinizin rakamlarını öğrenebilir miyim?  

Yaklaşık 900 çalışanımız var. Yıllık 100 milyon dolarlık bir ciromuz var. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50’sini yurtdışına ihraç ediyoruz.

Can I learn the numbers of your company, such as your turnover and number of employees?

We have about 900 employees. We have an annual turnover of 100 million dollars. We export 50 percent of the products that we produce, to abroad.

Yorglass’ın 2019 yılı değerlendirmesini yapabilir misiniz?

2019 yılına dek faaliyetlerimizi Cam Merkezi adıyla sürdürüyorduk ancak 2019 Nisan ayı itibariyle üretim ve ticari faaliyetlerimizi Yorglass çatısı altında; Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya alt markalarıyla, Türkiye’nin 5 farklı şehrinde kurulu tesislerimizde gerçekleştiriyoruz.

2019 senesi özellikle ikinci yarıdan itibaren hem ülkemiz hem de dünya için ekonomik şartların zorlaşmaya başladığı bir sene oldu. Hizmet verdiğimiz sektörleri ve müşterilerimizi etkileyen her durumdan yan sanayi üreticisi olarak biz de etkilenebiliyoruz. Ekonomik açıdan olumsuz gelişmelere rağmen Yorglass olarak 60’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz.

Türkiye’de toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan düzcam sektörü, 2019 yılını yüzde 2- 2,5 oranında bir büyümeyle kapadı. Yorglass olarak sektörümüzün üzerinde bir büyüme gösterdik ve yaklaşık yüzde 17 oranında bir büyüme ile 2019 yılını geride bıraktık. Beyaz eşya sektörü de Türkiye ve Avrupa’da büyüme ivmesi gösterdiği için sürdürülebilir olarak her yıl büyümemizi ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Can you make Yorglass’s assessment for 2019?

Until 2019, we continued our activities under the name of Glass Center, but as of April 2019, we perform our production and commercial activities under the roof of Yorglass; Yorglass Trade, Yorglass Satine, Yorglass with sub-brands and Yorglass Commercial Refrigeration Appliances, at the plants in Turkey’s 5 different cities.

2019 has been a year in which economic conditions have begun to be difficult for both our country and the world, especially from the second half. As a supplier, we can also be affected by any situation that affects the sectors, which we serve, and our customers. Despite unfavourable economic developments, Yorglass exports to nearly 60 countries.

The flat glass sector whose  total size reached approximately $ 1.5 billion in Turkey, closed the year 2019, with a growth rate of 2-2.5 percent. As Yorglass, we grew above our sector and left 2019 behind with a growth of approximately 17 percent. We continue our growth and our investments every year as sustainable because the white goods sector in Turkey and Europe, also shows a growth momentum.

2019 yılının aynı dönemine göre 2020’de satışlardaki artış ne durumda?

Yorglass olarak her yıl çift haneli olarak büyüyoruz. Bu büyümeyi de sanayinin can damarı sektörlere hizmet veriyor olmamıza ve yalın üretim anlayışımızla Avrupa’da pek çok projenin çözüm ortağı olmamıza borçluyuz.  Ticari soğutucu iş kolumuza yatırım yaparak 2018’in sonunda Manisa’da ilk akıllı fabrikamızı devreye aldık.  Yeni ve son teknoloji üretim hatlarımız sayesinde özel müşteri projelerimiz için özel boyutta cam üretebiliyoruz. Böylece üretim kapasitemizi artırdık. Ayrıca gerek beyaz eşya olsun gerek satina iş kollarımızda fabrikalarımıza yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. Yenilikçilik bizim en önemli değerlerimizden biri. Sektörde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle farklılaşıyoruz ve öne çıkıyoruz.  Böylece fiyat rekabetinden sıyrılarak yarattığımız katma değere odaklanıyoruz. 2019 yılında ihracatımızı da yüzde 5 oranında artırdık. Ciromuzun yarısı ihracattan geldiği için iç pazar daralsa da ihracatla büyümeye devam ediyoruz.

How is the increase in sales in 2020 compared to the same period of 2019?

As Yorglass, we grow in double digits every year. We owe this growth to the fact that we serve the industries that are the lifeblood of the industry and that we are the solution partner of many projects in Europe with our lean production understanding. By investing in our commercial cooler line, we commissioned our first smart factory in Manisa at the end of 2018. . Thanks to our new and state-of-the-art production lines, we are able to produce glass in a special size for our special customer projects. Thus, we increased our production capacity. In addition, we continue to invest in our factories, both in white goods and in our satina business lines. Innovation is one of our most important values. We differentiate and stand out with our innovative products that we have developed in the sector according to our customers’ demands and needs. Thus, we focus on the added value that we create by getting rid of the price competition. In 2019, we increased our exports by 5 percent. Since half of our turnover comes from exports, we continue to grow with exports even though the domestic market shrinks.

Yapılan teknolojik yatırımlarınız nelerdir?

Hızla değişen pazar ihtiyaçlarını öngörerek sektördeki 44. yılımızda Manisa’da yeni Akıllı Fabrika yatırımının temelini attık ve fabrikamız 2019 yılı itibariyle üretime başladı.

Endüstri 4.0’a geçiş yaparak dijital dönüşümün tüm gerekliliklerini karşılayan, otomasyon ağırlıklı üretim parkuru ile pazarın tüm ihtiyaçlarına cevap veren Yorglass Ticari Soğutucu Manisa Fabrikası, 64 dönüm araziye kurulu, 20.000 m2 kapalı alanda hizmet veriyor. Ayrıca ürün, proses ve makine ile entegrasyon sağlayacak altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2019 yılının ilk yarısında planlanan makine yatırımlarında verimliliğe odaklı seçimler yaptık.

What are your technological investments?

By predicting rapidly changing market needs, we laid the foundation of the new Smart Factory investment in Manisa in our 44th year in the sector and our factory started production as of 2019.

The Yorglass Commercial Cooler Manisa Factory, which meets all the requirements of the digital transformation by transitioning to Industry 4.0, and meets all the needs of the market with its automation-based production park, operates in a closed area of ​​20,000 m2 on 64 decares of land. In addition, we continue our infrastructure investments that will integrate with products, processes and machinery. We made choices focused on efficiency in machinery investments planned in the first half of 2019.

2020 yılı için öngörülen hedefleriniz nelerdir?

Düzcam sektörünün 2020 yılı içinde büyümesini beklemiyoruz. Sektörün lokomotifi olan inşaat sektörünün 2020 yılındaki büyüme etkisi düzcam sektörüne 2021 yılından itibaren pozitif olarak yansıyacaktır.  Ciromuzun yarısını ihracat oluşturduğu için yurtdışında da pazar payımızı artırma ve yeni pazarlara girme hedefimiz var. Manisa’daki akıllı fabrikamız şu an yüzde 60 kapasitede çalışıyor. 2020 yılının sonuna kadar tam kapasite çalışmaya başlayacak. Manisa tesisimizin tam kapasite devreye girmesiyle birlikte yüzde 20 büyümeyi planlıyoruz.

What are your targets foreseen for 2020?

We do not expect the flat glass industry to grow in 2020. The growth effect of the construction sector, which is the locomotive of the sector, in 2020 will be reflected positively on the flat glass sector as of 2021. As half of our turnover generated by the exports, we aim to increase our market share abroad and enter new markets. Our smart factory in Manisa is currently operating at 60 percent capacity. By the end of 2020, it will start working as full capacity. We plan to grow 20 percent with the full capacity of our Manisa facility.

Yeni projeleriniz var mı?

Şu an üzerinde çalıştığımız 2 ayrı proje var birisi yurtdışında mevcut işimizle ilgili diğeri tamamen yeni bir iş kolu. Stratejimiz; var olduğumuz sektörlerde ve bölgelerde müşterilerimizin birinci tercihi olmaktır. Çerkezköy’de beyaz eşya iş kolumuzla ilgili yeni bir yatırımımız var. Bu yılın sonuna doğru devreye girecek. Üretim kapasitemizi yüzde 20 artıracak. Makinelerimiz hazır, bina arayışı içindeyiz. 2020 Haziran ya da Temmuz gibi üretime başlamayı planlıyoruz. Bu yatırım planımız ile ihracat kapasitemizi de artırmayı hedefliyoruz.

Yurtdışındaki operasyonlarımızı kuvvetlendirmek, müşterilerimize daha yakın, daha hızlı hizmet verebilmek için Türkiye’deki operasyonlarımızı kuvvetlendirecek ve ihracatımızı destekleyecek yeni projelerimiz üzerinde çalışıyoruz.

Do you have new projects?

There are 2 different projects that we are currently working on, one of which is related to our current business abroad, and the other is a completely new business. Our strategy; To be the first choice of our customers in the sectors and regions we exist. We have a new investment in Çerkezköy related to our white goods business. It will be activated towards the end of this year. It will increase our production capacity by 20 percent. Our machines are ready, we are in search of buildings. We plan to start production like June 2020 or July 2020. We aim to increase our export capacity with this investment plan.

In order to strengthen our operations abroad, to provide service faster  and closer to our customers, we are working on our new projects that will support our exports and strengthen our operations in Turkey.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Ülkemizin geleceğinin üretim ve ihracat ile gelişebileceğine inanıyoruz. Türkiye’nin bu konuda potansiyeli çok büyük. Bu potansiyelle Ar-Ge ve inovasyona daha fazla odaklanarak, sahip olduğumuz zenginlikleri çok daha verimli ve etkin kullanarak, global pazarlarda fark yaratabiliriz.

Finally what do you want to add?

We believe that the future of our country can develop with production and export. Turkey’s potential is huge in this regard. With this potential, we can make a difference in global markets by focusing more on R&D and innovation and by using our wealth more efficiently and effectively.

Semavi Yorgancılar  / Yorglass CEO 

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER
sanalbasin.com üyesidir

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.