Business World Global

Sabancı Üniversitesi, EDU Kasım Ayında Dolu Bir Eğitim Programı Sunuyor.

Sabancı Üniversitesi, EDU Kasım Ayında Dolu Bir Eğitim Programı Sunuyor.
30 Eylül 2019 - 12:48

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, Kasım ayında da iş hayatında öne çıkmak isteyen profesyonellere yönelik dolu bir eğitim programı sunuyor. Açık Eğitimler kapsamında Kasım ayında, pazar araştırmalarından finansa geniş bir yelpazede eğitim programları bulunuyor.

Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme

Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme eğitimi katılımcıları; problem/çözüm kavramları ile problemlerin doğası hakkında bilgi vermeyi, problem çözmede kullanacakları yaratıcı, etkili araçlarla tanıştırmayı, en iyi çözüm aracı olan zihnimizi etkin kullanmayı öğretmeyi ve bu araçların kullanımı konusunda yetkinlik kazandırmayı hedefliyor.

Eğitimde problemlere yaklaşım, bulunan problemin gerçek olup olmadığını anlamak, mevcut problemleri yaratıcı yöntemlerle çözmek, problem çözen bir beyne sahip olmak için yapılması gerekenler, gibi konulara ışık tutulacak.

Salih Turhanlar tarafından verilecek eğitim 4-5 Kasım 2019 tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta yapılacak.

Dijital Dünyada Tüketici Trendleri

Dijital Dünyada Tüketici Trendleri Eğitimi’nde, global trendlere ve tüketici davranışlarına ışık tutulurken; bunun sunulan ürün, marka ya da hizmetlere nasıl değer katabileceği çok farklı ülkelerden ve sektörlerden çeşitli örneklerle gösteriliyor.

Eğitim, her gün değişen ve değişim hızı gittikçe artan dünyada makro trendler konusunda gündemi yakalamak, tüketici davranışları boyutunu değerlendirmek ve iş dünyasına olan etkilerini farklı sektörlerden örneklerle keşfetmek tasarlandı. Eğitim programı; Makro Trendler ve Tüketici Davranışlarına Etkisi, Trendlerin Ürün ve Servislere Etkisi, Trendlerin Fiyatlara Etkisi, Trendlerin İletişim Dünyasına Etkisi ile Trendlerin Dağıtım / Satış Kanallarına Etkisi: e-ticaret, m-ticaret, a-ticaret olmak üzere beş konu başlığından oluşuyor.

Ergin Akman tarafından verilecek eğitim 6 Kasım 2019 tarihinde Mövenpick Hotel’de düzenlenecek.

Pazar Araştırma Yöntem ve Yaklaşımları

Bu eğitim ile katılımcıların; hangi araştırma metodunun hangi ihtiyacı en iyi karşıladığına karar verebilmelerini ve böylece araştırma talep ve değerlendirme süreçlerini hatasız yönetmesi için gerekli donanımı kazandırmayı; en doğru araştırmayı, en etkili bir şekilde talep edebilmelerini sağlamak için bilgi ve donanım kazandırmak amaçlanıyor.

Cihan Bozkuş tarafından verilecek eğitim, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde gerçekleşecek.

Etkili Sunum Teknikleri

Yetişkin sunumlarında en önemli iki kriter; dinlenmeye değer bulunmak ve aktarılan mesajların doğru algılanıp benimsenmesini sağlamaktır.

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, dinlenmeye değer bulunmak ve aktarılan mesajların doğru algılanıp benimsenmesini sağlamak temel kriterlerini baz alarak dinleyicilerle değerli, uygulanabilir, akılda kalıcı ve kendilerine özgü nitelikte bilgi aktarma yöntemlerini kazandırmayı hedefliyor.

Eğitimde, sunum hazırlık aşamasında tüm sunum enstrümanlarını doğru ve etkili kullanmayı öğrenmek ve bu yolla özgüveni arttırmak, dinleyici ile yapıcı iletişim kanalları oluşturmak gibi konulara ışık tutulacak. Ayrıca katılımcılara sunumların akılda kalıcılığı, sunumda aktarılan bilgilerin hayata geçirilmesi, verilerin daha anlamlı algılanmasına yardımcı olacak araçların geliştirilmesi, “çoklu algılama” modellerini üst düzeyde kullanma yöntemleri aktarılacak.

Ebru Güresin tarafından verilecek eğitimde; Etkili Sunumda Temel Prensipler, Sunum İçeriği Hazırlama Yaklaşımları, Sunum Başarı Kriteri: Akılda Kalıcılık, Sunum Sürecinde Etkin Mesaj Aktarımı ve Sunum Kapama başlıkları üzerinde durulacak.

Eğitim 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde, Movenpick Hotel’de düzenlenecek.

Dalgalı Ekonomide Finans Yönetimi

Dalgalı Ekonomide Finans Yönetimi Eğitimi süresince kriz ortamının özellikleri, dikkat edilmesi gerekenler konuşulacak, çeşitli kurumlardan katılımcılarla farklı deneyimler paylaşılacak. Olası bir kriz durumunda finansal yönetim yaklaşımı; takip edilmesi gereken göstergeler ile birlikte teorik bilgiler olabildiğince minimum düzeyde tutularak, gerçek yaşamdan örneklerle aktarılacak.

Program kapsamında; Kriz Ortamı, Krizin İşletmelere Etkisi, Kriz Ortamında İşletme Sermayesi ve Nakit Yönetimi, Krizlerde Mutlaka Bakılması Gereken Önemli Rasyolar konuları üzerinde durulacak.

Faik Başar tarafından verilecek eğitim 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde, Movenpick Hotel’de gerçekleşecek.

İş Yaşamında Sadelik ve Basitlik

Murat Erkmen’in eğitimcisi olacağı program, tüm karmaşık ve zor koşulları içinde barındıran iş yaşamında, sadelik ve basit çalışma düzeniyle verimlilik kazanılmasını hedefliyor.

Mövenpick Hotel’de, 16 Kasım 2019 tarihinde yapılacak eğitimde, verimlilik ve motivasyon açısından çok etkili ve başarılı bir yaklaşımla; mevcut iş yapma şekillerine dair israf ve verimsizlik yaratan alanlara dair farkındalık, bulunulan iş ortamındaki olumsuz durumlarla baş etme, bireysel inisiyatif kazanımı için cesaret verici yöntem ve taktikler gibi konular üzerinde durulacak.

Advanced Presenting Skills for Leaders

Eğitim programı kapsamında; ilk elden deneyim ve özel araştırmanın yanı sıra sağlam bir teoriye dayanan pratik bir yaklaşım sunuluyor.

Teori ve pratiği birleştiren program ile etkinliği artırmak için iletişimin etkisi, yetki ve tutarlılıkta iyileştirmeler sağlamak amaçlanıyor.

20 Kasım 2019 tarihinde Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek eğitim programı, katılımcıları bir metodoloji ve beceri seti ile donatmayı, kurum içi ve dışı kitlelere hitap etmedeki yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Tam günlük eğitim Agostina Da Cunha tarafından verilecek.

Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı

İnanç Arın tarafından verilecek, Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı, 21-22-23-24 Kasım, 12-13-14-15 Aralık 2019  tarihlerinde, Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde gerçekleşecek. Toplamda sekiz gün süren Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı, veri bilimine bir hazırlık dersi olmanın yanında, katılımcılara bilişimsel düşünme (computational thinking) kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri adına temel programlama yetenekleri de kazandırmayı hedefliyor.

Programda katılımcılar, dersler, ödevler ve uygulama çalışmaları ile katılımcılar algoritma tasarlamayı, bir problemi alt problemlere bölebilmeyi ve parçalardan bütüne gidecek şekilde problem çözmeyi öğrenecekler. Bilişimsel düşünme kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri için katılımcılara değişkenler, komutlar, şartlı ifadeler, döngüler, fonksiyonlar, temel veri yapıları ve dosya okuma/yazma işlemleri gibi Python3 diline ait temel programlama kavramları gösterilecek. Tüm bunlarla beraber program süresince matplotlib, numpy, pandas gibi Python kütüphaneleriyle örnekler zenginleştirilecek, ders sonrası veri bilimine devam edebilmek adına gerekli altyapı sağlanacak.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi 21-22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek.

Bu eğitimde katılımcıların finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloları nasıl yorumlayacağı, analizi ve uygulamaları ele alınacak; direk finans yönetimi ile ilgili olmasa da her yöneticinin finansal okur yazarlığının geliştirilmesi ve şirketin sonuçlarına yansıyacak kendi alan kararları içindeki hareketlerinin mali tablolar içindeki yerinin bütünsel olarak gözlemlenebilmesi amaçlanıyor.

Proje Yönetimine Giriş

Proje Yönetimine Giriş Eğitimi, proje yönetiminin temel kavramları ve süreçlerini bütünsel bir bakış açısıyla ele alarak, uygulamadaki yerlerinin öğrenilmesi ve anlamlandırılmasını sağlamayı hedefliyor.

Eğitimde, uluslararası kavramlar ile süreçlere dair geliştirilmesi gereken stratejik yaklaşımlar ile proje yönetiminde ana yol haritası çıkarılacak. Proje yönetim süreci boyunca tehdit oluşturabilecek risklerin öngörülebilmesi, yararlı risklerin yönetilmesi, kişiler arası etkili iletişim kurulması ve diğer tüm bileşenlerin öneminin kavranması sağlanarak eğitimin sonunda katılımcılara faydalı bir rehber oluşturmak amaçlanıyor.

Mehmet Peker tarafından verilecek eğitim, 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek.

İnsanı Anlamak ve Yönetmek

Program, ‘anlamak’ ve ‘yönetmek’ ile ilgili bir iç görü kazandırmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda programda empati, liderlik bilgisi, ekip yönetme algısı, kendi davranışlarını seçme motivasyonu, tanıklık gücünün farkındalığı, bilinçle mesaj verme sorumluluğu, insan zeminlerinin farkında olarak ilişki kurma konuları üzerinde durulacak.

Polat Doğru tarafından verilecek eğitim, 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) Genel Katılıma Açık Eğitimleri

Genel katılıma açık eğitimlerinde Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra en güncel araştırmalara ve trendlere hakim, akademik ve profesyonel dünyadan gelen konu uzmanları eğitim vermekte. Eğitimlerde alanlarında uzman kişiler ile katılımcıları buluşturarak “bilgi”nin pratik iş süreçlerine yansıtılmasında verimli bir öğrenme platformu oluşturmak amaçlanıyor. Eğitimler sırasında öğrenmeyi pekiştirmek için, vaka çalışmaları, hazırlık çalışmaları, ödevler, forumlar, simülasyonlar, grup çalışmaları, rol play’ler vb gibi çeşitli öğrenme araçları kullanılıyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.