Business World Global

İnci Holding, Sürdürülebilirlik Bilincini Ön Planda Tutuyor.

İnci Holding, Sürdürülebilirlik Bilincini Ön Planda Tutuyor.
14 Mart 2020 - 21:40

İnci Holding olarak 2020’de otomotiv, enerji depolama, yenilenebilir enerji ve otel ekipmanı alanları başta olmak üzere birçok proje ile ilgileniyoruz.

As Inci Holding, we are interested in many projects, especially in the fields of automotive, energy storage, renewable energy and hotel equipment in 2020.

İnci Holding 68 yıldır kesintisiz üreten, Türkiye ekonomisi için değer yaratan, üretiminin yüzde 70’ini 100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden bir şirket. İnci Holding, ağırlıklı olarak üçüncü kuşak tarafından yönetilen Türkiye’nin önde gelen gruplarından birisidir. Kurumsallaşmayı daima ön planda tutan İnci Holding, aile şirketlerinde önceliğin ailenin kurumsallaşması olduğuna inanıyor. Bu doğrultuda İnci Holding olarak Sürdürülebilirlik hakkında yaptıkları çalışmaları ve 2020 hedeflerini YKB. Neşe hanımdan dinledik.

Inci Holding is a company that produces continuously for 68 years, creates value for Turkey’s economy and exports 70 percent of its production to over 100 countries. Inci Holding is one of the leading groups in Turkey and  mainly managed by the third generation. The company,  which prioritises institutionalization, believes that the precedence in family corporations is   institutionalization. In this regard, we listened the works on sustainability and 2020 targets of İnci Holding from Chairman of the Board Neşe Gök.

İş dünyasında başarının kilit sözcüklerinden biri “Sürdürülebilirliktir.”

One of the key words of success in the business world is “Sustainability.”

Bir yandan ailenin ve şirketin kurumsallaşma süreçlerini yaşarken bir yandan da sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile zaman içinde bölgemiz sınırlarını aşarak markalarımız ve ürünlerimiz ile dünyaya yayıldık. Köklü geçmişimizden edindiğimiz tecrübelerimiz, bize şartlar ne olursa olsun hiç durmadan hep ileriye adım atmamız gerektiğini söylüyor. “Sürdürülebilirlik”, iş dünyasında başarının kilit sözcüklerinden biri. Ne yaparsanız yapın eğer sürdürülebilir hale getiriyorsanız değer taşıyor. Biz de İnci Holding olarak iş dünyasının gelişimine ve şirketlerin büyümesine katkı sağlayacak sürdürülebilir bir başarı için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.

While we are experiencing the institutionalization processes of the family and the company, on the other hand, we have spread across the World in time with our brands and products, by means of our sustainable growth strategy. Our experience from our deep-rooted past tells us that whatever the conditions, we must always step forward. “Sustainability” is one of the key words of success in the business world. Whatever you do, it’s worth it if you’re making it sustainable. As Inci Holding, we continue to work and produce for a sustainable success that will contribute to the development of the business world and the growth of companies.

68 yıl şirketimize, çalışanlarımıza, bizlere çok şey kattı ve iş dünyasında değerli olan bir başka beceri daha kazandık; yabancı yatırımcıların güvenilir iş ortağı olarak kendimizi kanıtladık. Jant üretiminde Brezilyalı Maxion Wheels ile süren, lojistik sektöründe Japon Yusen Lojistik’in katıldığı, hemen ardından akü üretiminde yine Japon GS Yuasa’nın dahil olduğu ortaklık kültürümüzü her geçen gün geliştiriyor, yeni şeyler öğreniyor, değerlerimizi katlayarak çoğaltıyor ve birlikte büyüyoruz. Toplam satışlarımızın içerisinde ihracatımızın oranı yüzde 70 seviyelerinde ve ABD’den Almanya’ya, Rusya’dan Venezuela’ya araçlar bizim Manisa’da ürettiğimiz akü ve jantlarla ilerliyor, birçok zincir otelde bizim otel ekipmanlarımız yer alıyor ve dünyanın birçok noktasına lojistik hizmeti sağlayabiliyoruz.

For 68 years, it has added a lot to our company, our employees and us, and we have gained another skill that is valuable in the business world; we have proved ourselves as a reliable business partner of foreign investors. We are developing our partnership culture, which continues with the Brazilian Maxion Wheels in rim production, where Japanese Yusen Logistics joins the logistics sector, and that Japanese GS Yuasa is also involved in battery production, we learn new things, multiply our values ​​and grow together. The proportion of our exports in our total sales is around 70 percent and vehicles from the USA to Germany, from Russia to Venezuela are progressing with the batteries and wheels that we produce in Manisa, our hotel equipments are used in many chain hotels and we can provide logistics services to many points of the world.

2019 stratejimizi grup şirketlerinde sürdürülebilir büyümenin devamlılığı, dijital dönüşüm ve yurtdışı yatırım planları üzerine yoğunlaştırmıştık ve 2020’de de bu odaklarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bu yılda tüm ortaklarımızla büyüme ve yatırım planları yapmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir ve karlı büyüme planlarımız için uluslararası yatırımları gündemimizde tutuyoruz. Büyüme trendimizin devamlılığı ve verimlilik odaklı çalışmalarımız üzerine yoğunlaşma planımız kapsamında da küresel iş birliği fırsatlarını yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

We focused our 2019 strategy on the continuity of sustainable growth in group companies, digital transformation and foreign investment plans, and we will continue to work in line with our focus in 2020. In this context, we continue to make growth and investment plans with all our partners this year. We keep international investments on our agenda for our sustainable and profitable growth plans. We will continue to closely follow global cooperation opportunities within the scope of our plan to concentrate on the continuity of our growth trend and our efficiency-oriented activities.

2020-2021’de bizi teknolojisiyle ileriye taşıyacak global ölçekli yatırımlar yapma hedefimizin yanı sıra yeni alanlara uluslararası iş birlikleri ile girmemiz de söz konusu olabilir. Yeni yatırımlar için otomotiv, enerji depolama, yenilenebilir enerji ve otel ekipmanı alanları başta olmak üzere birçok proje ile ilgileniyoruz. Kısa ve orta vadeli konsantrasyonumuz özellikle Avrupa üzerinde ilerliyor ve bu bölgedeki çalışmalarımızı daha da artıracağız.

In addition to our goal of making global scale investments that will take us forward with technology in 2020-2021, we may also enter new areas with international collaborations. We are interested in many projects, especially in the fields of automotive, energy storage, renewable energy and hotel equipment for new investments. Our short and medium term concentration is progressing especially on Europe and we will further increase our work in this region.

Neşe Gök / İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı  /    Inci Holding Chairman of the Board

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.

bostancı escort bayan kurtköy escort bayan