Business World Global

Bosch 2020’ye kadar dünya genelinde ‘sıfır karbon’ olacak.

Bosch 2020’ye kadar dünya genelinde ‘sıfır karbon’ olacak.
09 Mayıs 2019 - 10:43

Dünyadaki sanayi şirketleri arasında bir ilk!

 • Bosch Grubu, 2020 yılında tamamen ‘sıfır karbon’ olacağını açıkladı.
 • Şirket, daha fazla yeşil elektrik satın alacak, ürettiği ve satın aldığı enerjide yenilenebilir enerjinin payını kademeli olarak artıracak.
 • Enerji verimliliği için bir milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacak.

Stuttgart/Renningen, Almanya – Bosch Grubu, önümüzdeki yıl iklim açısından tamamen ‘sıfır karbon’ olacağını duyurdu. Bu açıklama, Grubun dünya genelinde 400’den fazla lokasyonu ile bunların mühendislik, üretim ve yönetim tesislerinin artık bir karbon ayak izine sahip olmayacağını ifade ediyor. Bosch böylece, dünyadaki büyük sanayi işletmeleri arasında iddialı ‘sıfır karbon’ hedefini gerçekleştiren ilk büyük sanayi işletmesi olacak.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “İklim eylemini sorumluluğumuz olarak görüyor ve şimdi harekete geçmemiz gerektiğine inanıyoruz” dedi.

‘Sıfır karbon’ statüsünü hızlı elde etme yolunda Bosch, yakın dönemde daha fazla yeşil elektrik satın alacak ve kaçınılamaz karbondioksit (CO2) emisyonlarını karbon ofsetle dengeleyecek. Şirket, 2030 yılına kadar, ürettiği ve satın aldığı enerjide yenilenebilir enerjinin payını kademeli olarak artıracak ve lokasyonlarındaki enerji verimliliğini artırmak için bir milyar Euro yatırım yapacak.

Bosch iklim açısından nötr olduğunda, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunu artık olumsuz yönden etkilemeyecek. Böylece şirket, 2015 yılında onaylanan ve küresel ısınmanın önceki sanayi seviyelerinin iki derece altında tutulması çağrısında bulunan Paris İklim Anlaşmasına önemli bir katkıda bulunurken, Bosch CEO’su Dr. Denner da “Herkes iklim eylemine katkıda bulunmalıdır” çağrısı yaptı.

‘Sıfır karbon’ statüsünü erken elde etmek için hızlı eylem

Bosch gibi sanayi işletmeleri, küresel iklim nötrlüğü için önemli katkılar sağlayabilir. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 32’si üretimden kaynaklanıyor. Oysa Bosch gibi sanayi işletmeleri, küresel iklim nötrlüğü için önemli bir katkı sağlayabilir. Bosch, yılda yaklaşık 3.3 milyon metreküp karbon yayıyor. Şirket, değer yaratmaya bağlı olarak karbon emisyonlarını 2007’den bu yana neredeyse yüzde 35 azalttı. Dr. Denner, “Sıfırdan başlamıyoruz. Karbon emisyonlarının göreceli olarak azaltılması konusundaki hedeflerimizi sürekli olarak aştık. Şimdi mutlak hedefler için zaman geldi. Son geri sayım başlasın…” dedi.

Sürdürülebilir, yenilenebilir güç kaynağına odaklanıyor

Bosch, 2020 yılından başlayarak, eski fabrikalardan yeşil enerji satın alarak ve karbon ofset programlarına katılarak, önleyemediği karbon emisyonlarını dengeleyecek. Şirket, sosyal ve ekolojik kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen, sıkı standartlara göre onaylanmış çevre projelerine yatırım yapıyor. Karbon ofsetleri, 2030 yılına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak ve Bosch, bu amaç doğrultusunda yenilenebilir enerjilere yatırımları hızlandırıyor. Ayrıca, Hindistan’daki Nashik ve Bidadi lokasyonlarında bulunanlar gibi, şirkete ait fotovoltaik sistemleri büyütmeyi de amaçlıyor. Şirket, bu hareketle kurulu enerji kapasitesinde 10 kat artış sağlamayı bekliyor. Ayrıca Bosch, dünya genelindeki yeni rüzgar ve güneş enerjisi santralleriyle uzun vadeli, özel tedarikçi sözleşmeleri imzalayacak ve böylece daha sonra devlet yardımları olmadan bile karlı bir şekilde faaliyet gösterebilecek. Bosch CEO’su Dr. Denner, “Yeni temiz enerji, yenilenebilir enerjiye sürdürülebilir, yardımsız bir geçişe katkıda bulunuyor” dedi.

Daha fazla enerji verimliliği için bir milyar Euro yatırım yapılacak

Bosch, önümüzdeki 10 yılda fabrikalarının ve binalarının enerji verimliliğine bir milyar Euro’luk yatırım yapacak. Dr. Denner, “Enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını, sadece değer yaratmak için değil, mutlak anlamda azaltmak istiyoruz” dedi. 2030 itibarıyla şirket, yılda yaklaşık 1,7 terawatt saatlik bir ek enerji tasarrufu sağlamayı planlıyor. Bu, mevcut yıllık tüketiminin beşte birinden fazlasına denk geliyor ve Köln’deki özel haneler tarafından tüketilen elektrikle karşılaştırılabilir bir miktar oluşturuyor.

Uzun yıllardır çevre yönetimi uygulamalarını aktif bir şekilde sürdüren şirket, sadece 2018’de enerji tüketimini yaklaşık yüzde 1,5 oranında düşüren 500 civarında enerji verimliliği projesi yürüttü. Ağa bağlı üretim de önemli bir verimlilik faktörü haline geldi. Bosch, şirketin Sanayi 4.0 çözüm portföyünün bir parçası olan ve her bir makinenin güç tüketimini izleyerek kontrol edebilen bulut tabanlı özel enerji platformunu, dünya genelinde 30’dan fazla fabrikada kullanıma soktu.

İklim eylemi, sosyal ve ekonomik getiri sağlıyor

Bosch, 2030 yılına kadar yeşil elektrik satın alarak, karbon ofset programlarına katılarak ve yenilenebilir enerjilerden enerji sağlayarak bir milyar Euro’luk ek maliyete uğrayacak. Aynı dönemde Bosch, şirket içi enerji verimliliğini artırmak için bir milyar Euro yatırım yapacak. Enerji verimliliğindeki bu artış, Bosch’a yaklaşık bir milyar Euro kazandıracak ve böylece şirketin, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğe ilişkin harcamalarını yaklaşık iki milyar Euro’dan bir milyar Euro’ya düşürecek. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Karbon nötrlüğü mümkündür ve gerekli kararlılıkla takip edilmesi halinde, hızlı bir şekilde elde edilebilir. Yatırımlarımız sadece Bosch olarak bize değil, genel olarak insanlığa da fayda sağlıyor” diye konuştu.

Bazı Bosch projelerinden örnekler:

Feuerbach’da çalışanlar ve makineler sayesinde enerji tasarrufu

1909 yılında kurulan ve Bosch’un dünyadaki en eski üretim tesisi olan Feuerbach Fabrikası, şirketin genel enerji verimliliğine katkıda bulunmak üzere sürekli ve sistematik bir şekilde modernize ediliyor. ‘Energieerlebniswelt’de (Enerji Deneyimi Dünyası) gerçekleştirilen eğitimler ile yerel ekip, enerji izlemeye ve işgücünde farkındalığı artırmaya odaklanıyor. Fabrika, ısı geri kazanımı, oda otomasyonu, makine kapatma yönetimi ve atölye yenileme projelerini büyük bir başarıyla uyguluyor. Bu çalışmalar sonucunda, enerji ihtiyacı 2007 yılına göre yüzde 50’nin üzerinde azalırken değer oluşturma açısından karbon emisyonları da yüzde 47 geriledi.

Homburg’da enerji tasarrufu için yoğun veri analizi

Almanya’nın Saarland eyaletinde bulunan Homburg’daki Bosch lokasyonu, enerji verimliliğine sahip, kendi kendine öğrenen fabrika vizyonuna giderek daha da yaklaşıyor. Bu tesis, dünyayı son iki yılda 5.000 ton ve 2007’den bu yana ise 23.000 tondan fazla karbondioksitten kurtardı. Bu yaklaşım, teknik inovasyonla maksimum şeffaflığı bir araya getiriyor. Bosch tarafından geliştirilen bir enerji yönetimi platformu, yaklaşık 10.000 ölçüm noktasında makinelerden toplanan verileri kullanıyor. Çalışanlar, her bir makinenin enerji tüketimini izleyebiliyor, kontrol edebiliyor ve optimize edebiliyor. Teknik çözümler arasında üretim atölyelerinin gerektiği gibi havalandırılması, çeşitli işleme proseslerinden kaynaklanan atık ısının kullanımı ve makineler için akıllı tüketim yönetimi yer alıyor.

 

Renningen’de yeşil çatılar, fotovoltaik sistemler ve karbon nötrlüğü

Renningen’deki Bosch lokasyonu, Ocak 2019’dan bu yana karbon nötr durumda bulunuyor. Karbon ofsetleri, ısıtma sistemi tarafından yakılan doğal gazın karbon ayak izini tamamen dengeliyor. Tesis, enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeşil elektrik satın alıyor. Binaların çatısına monte edilen 460 adet fotovoltaik modül ise yerleşkenin kendi kullanımı için elektrik üretiyor. Binaların içindeki sıcaklıkları kontrol altına almaya yardımcı olmak üzere, araştırma yerleşkesindeki çatılar yeşil alanlarla kaplandı, 3.600 metreküplük yeraltı sarnıcı, iklimlendirme sisteminin soğutma kulelerinde kullanılmak üzere fabrika kapağından sızan yağmur suyunu topluyor. Yeşil çatılar ayrıca doğrudan güneş ışığına ve tavanda aşırı ısı birikimine karşı yalıtıcı bir koruma sağlıyor. Bu kombinasyon, binaların iklimlendirilmesi için gereken enerji miktarını yüzde 20 ila 30 oranında azaltıyor. Lokasyon, Bosch’un yılda yaklaşık 20.000 metreküp içme suyu tasarrufu yapmasını sağlayan bir su arıtma tesisine de sahip bulunuyor.

Rodez’de sürdürülebilir ısıtma

Rodez/Fransa’daki ekip, 2009 yılında tesisin karbon ayak izini azaltma hedefiyle yola çıktı. Lokasyon, 2013 yılından beri düzgün ve sorunsuz şekilde çalışan bir biyokütle ısıtma tesisine sahip bulunuyor. Yerel sertifikalı sürdürülebilir orman kaynaklarından elde edilen odun yongalarını yakılarak çalışan Rodez Fabrikası, ısıtma gereksinimlerinin yüzde 90’ını bu yolla karşılıyor. Fabrika, yılda 6.600 ton ağaç yongası tüketiyor. Bu biyokütlenin yanması, ağaçların atmosferden aldığından daha fazla karbon emisyonuna neden olmuyor. Fabrika, yıllık emisyonlarını yaklaşık 600 ton azalttı.

Hindistan’daki karbon ayak izini, içeriden sağlanan enerjiyle azaltma

Bosch Hindistan, yerel doğal enerji kaynaklarını kullanarak karbon nötrlüğünü sürdürüyor. Gündüz saatlerinde lokasyona tamamen yenilenebilir enerji sağlama fikrinden yola çıkan Nashik lokasyonundaki ekip, 2015 yılında ilk fotovoltaik sistemlerini kurmaya başladı. Şu anda, fabrikanın her yıl ihtiyaç duyduğu enerjinin yaklaşık yüzde 20’sini üretmek üzere çatılarda, otoparklarda ve zeminde 50.000 güneş paneli bulunuyor. Tesis, 2015 yılından beri karbon emisyonlarını yaklaşık 23.000 ton azalttı ve yaklaşık 25.000 megawatt saat enerji tasarrufu sağladı. Bu, 23.500 Hint hanesinin tükettiği enerjiye eşdeğerdir. Ayrıca Bosch uzmanları, modülleri temizlemek için de çevre dostu bir çözüm geliştirdi. Buna göre su, birkaç kez geri dönüştürülüyor ve çevre açısından sağlam yöntemler kullanılarak arıtılıyor.

Nashik’in yaklaşık 1.100 kilometre güneyinde bulunan Bidadi Fabrikası da güneş enerjisini benimsedi. Bu lokasyon, enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu daha fazla fayda sağlayan fotovoltaik sistemle karşılayabiliyor. Bu sistem, fabrikanın kafeteryasını yerel ürünlerle iyi bir şekilde desteklemek üzere yetiştirilen sebzeler ve bitkiler için ideal koşullar sağlıyor. Ayrıca yerel nüfus için su kaynağını doldurmak amacıyla yağmur suları küçük bir göle yönlendiriliyor.

Meksika’da Bosch’un ana güç kaynağı yenilenebilir enerjiler

Meksika’da hükümetin başlattığı enerji reformu, 2024 yılına kadar ülkenin kullandığı elektriğin yüzde 35’inin fosil dışı yakıtlardan elde edilmesi için çağrıda bulunuyor. Her yıl uzun saatler süren güneş ve çok rüzgarlı bölgeleriyle Meksika’nın coğrafyası ve iklimine, hükümetin ve işletmelerin kararlı desteği de eklenirse bu hedefin tutturulabileceği düşünülüyor. Bu hareketin bir parçası olan Bosch, daha şimdiden yüksek bir standart belirledi. Sadece San Luis Potosi eyaletindeki Dominica rüzgar çiftliğinden sağlanan güç, Meksika’daki tüm Bosch lokasyonlarının enerji ihtiyacının yüzde 80’inden fazlasını karşılıyor. Bosch Meksika, büyük bir çoğunlukla yenilenebilir enerjilere geçerek 2018 yılında 56.000 ton CO2 tasarrufu sağladı.

Bosch hakkında

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden biridir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla açıklanan ön rakamlara göre, dünya genelinde yaklaşık 410.000 çalışanıyla 78,5 milyar Avro satış gerçekleştirmiştir. Faaliyetleri dört sektöre ayrılmaktadır: Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Dayanıklı Tüketim Malları ve Enerji ve Bina Teknolojileri. Bosch dünyanın önde gelen IoT şirketi olarak akıllı evler, akıllı şehirler, ağa bağlı mobilite ve endüstri için bağlantılı çözümler sunmaktadır. Sensör teknolojisi, yazılım ve hizmet alanlarındaki uzmanlığını ve kendi IoT bulutunu kullanarak müşterilerine farklı etki alanları genelinde ağa bağlı çözümleri tek bir kaynaktan sunabilmektedir. Bosch Grubu’nun stratejik amacı; ağa bağlı bir yaşam için çözümler üretmek, yenilikçi ve heyecan uyandıran çözümlerle dünya genelinde yaşam kalitesini yükseltmektir. Kısacası, Bosch ‘Yaşam için Teknoloji’ sağlamaktadır.

Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 60 ülkede 460 bağlı şirketiyle bölgesel şirketlerinden oluşmaktadır. Bosch’un global üretim, mühendislik ve satış ağı satış ve servis ortaklarıyla birlikte dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde varlık göstermektedir. Şirketin gelecekteki büyümesi yenilikçilikteki gücüne dayanmaktadır. Bosch dünya genelinde 130 merkezde 68.700 çalışanla araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürmektedir.

Şirket, “Hassas Makine ve Elektrik Mühendisliği Atölyesi” olarak 1886 yılında Robert Bosch (1861-1942) tarafından Stuttgart’ta kurulmuştur. Robert Bosch GmbH’nin özel sahiplik yapısı, şirketin uzun vadede planlama yapmasını ve geleceğini koruma üzere önemli yatırımları yapmasını mümkün kılarak Bosch Group’un girişimci özgürlüğünü garanti eder. Robert Bosch GmbH’nin yüzde doksan iki hissesi, bir vakıf olan Robert Bosch Stiftung GmbH’ye aittir. Oy haklarının büyük bir çoğunluğu, bir endüstriyel tröst olan Robert Bosch Industrietreuhand KG’de bulunmaktadır. Girişimci sahiplik görevleri, tröst tarafından yürütülmektedir. Geri kalan hisseler Bosch ailesine ve Robert Bosch GmbH’ye aittir.

Daha fazla bilgi almak için www.bosch.comiot.bosch.comwww.bosch-presse.detwitter.com/BoschPresse adreslerini ziyaret ediniz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.